Skip to main content

   UM

   UM

   stručná anotácia o projekte

   Projekt bol realizovaný na Piaristickej spojenej škole sv. J. Kalazanského (stupeň SŠ). Študenti v rámci projektu pretvorili nevyužívanú učebňu na 2. posch. školy na umelecký ateliér, v ktorom sa budú min. 2 x za polroka konať výstavy, vernisáže, koncerty. Učebňu kreatívne zrekonštruovali a zariadili počas letných prázdnin.  Pri príležitosti otvorenia umeleckej miestnosti zorganizovali workshop pre 30 ľudí. Miestnosť bude slúžiť pre všetkých žiakov školy, vrátane integrovaných žiakov, žiakov z UA a Asýrčanov. V rámci projektu bol realizovaný aj prieskum, kde sa pýtali spolužiakov, aké ďalšie aktivity by uvítali v tomto priestore. Grant použili na nákup magnetickej tabule, komodovej skrine, stojanov na maľovanie a iného spotrebného materiálu (výkresy, farby na vymaľovanie priestoru, výtvarný materiál na aktivity, laty...).

   základné informácie

   lokalita projektu

   Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského

   predkladatelia projektu

   M. Krnáčová, M. Gocmanová, A. Hudecová, H. Záujecová

   partneri projektu

   UNICEF

   UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

   projekty partnera UNICEF

   z ďalších projektov na Dobromape

   top