Skip to main content

   About us

   About us

   stručná anotácia o projekte

   Projekt bol realizovaný na Súkromnej spojenej škole Štúrovo, elokované pracovisko SOA Nitra. Cieľom projektu bolo  vytvorenie univerzálneho „cool“ priestoru pre komunitu spolužiakov a učiteľov, priestor na stretávanie sa a  interaktívnu „cool“ triedu na výučbu cudzích jazykov - nakoľko ide o bilingválnu školu. Grant použili na renováciu priestoru a zariadenie miestnosti, ako aj na občerstvenie na oficiálnom slávnostnom otvorení.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Štúrova 1435/22, 949 01 Nitra

   predkladatelia projektu

   V. Polešenská, O.J. Gajdoš, S. Rudolf, Š.J. Vyskoč

   partneri projektu

   UNICEF

   UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

   projekty partnera UNICEF

   z ďalších projektov na Dobromape

   top