Skip to main content

   Zvýšenie dostupnosti denných táborov pre ukrajinské deti

   Zvýšenie dostupnosti denných táborov pre ukrajinské deti

   stručná anotácia o projekte

   Zmiešané denné tábory slovenských a ukrajinských detí v Jazykovej škole VAGeS (Vages-grow, n.o.) boli výbornou možnosťou ako napomôcť hlbšej integrácii ukrajinských detí do slovenskej spoločnosti a zlepšenie ich jazykovej vybavenosti. Zároveň to bola príležitosť ako vhodným výchovným pôsobením na všetky zúčastnené deti prispieť k budovaniu otvorenejšej, rešpektujúcejšej komunite s dobrou, nenásilnou interkultúrnou komunikáciou. Projekt umožnil 15 ukrajinským deťom, ktoré by si to inak nemohli dovoliť, zúčastniť sa zabehnutých denných táborov v Jazykovej škole VAGeS, čím získali nové priateľstvá, znalosti a zručnosti. Denné tábory boli určené pre deti vo veku 5 až 12 rokov. Organizované boli 4 behy denného cudzojazyčného tábora pre deti od 6 do 12 rokov, na ktorých sa zúčastnilo spolu cca 80 detí, a jeden beh tábora pre deti od 5 do 6 rokov, kde sa zúčastnilo do 10 detí. Celkovo sa teda tábora zúčastnilo asi 90 detí. Grant bol využitý na honoráre pre jazykového lektora na týždeň, vedúcu tábora, lektorku interkultúrneho učenia, materiál na aktivity, stravu a pitný režim pre 21 detí z Ukrajiny, kancelársky materiál a propagáciu.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Hodžova ulica č.25

   predkladatelia projektu

   Vages-grow, n.o. (Jazyková škola VAGeS)

   Vages-grow, n.o. pod hlavičkou Jazyková škola VAGeS má dlhoročné skúsenosti s organizáciou verejných jazykových kurzov a detských letných jazykových táborov. Zároveň po začiatku vojny na Ukrajine sme sa začali venovať ukrajinskej komunite, organizujeme kurzy slovenčiny, doučujeme ukrajinské deti slovenský aj anglický jazyk a spolu s Evanjelickou Diakoniou a Blue Dot COMIN Nitra poskytujeme psychosociálnu pomoc ukrajinským adolescentom a dospelým.

   partneri projektu

   UNICEF

   UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

   projekty partnera UNICEF

   top