Skip to main content

   Matematické prechádzky

   Matematické prechádzky

   stručná anotácia o projekte

   Projekt bol realizovaný na ZŠ sv. Marka. Problém, ktorý chceli predkladatelia projektu riešiť , je všeobecný nezáujem a nechuť k hodinám matematiky. Chceli ukázať svojim spolužiakom, že matematika nemusí byť riešená len na papieri, ale že okolitý svet je plný reálnych matematických príkladov a úloh, ktoré sa dajú v rámci vyučovania realizovať v škole a jej areáli. Učitelia zostavili súbor úloh, ktoré sa týkali reálnych objektov v okolí školy. Realizačný tím žiakov pomohol s inštaláciou aplikácie na tablety. V hodnotiacej fáze pomáhali pri vyhodnocovaní. Z grantu zakúpili 7 ks tabletov, skladacie metre, kalkulačky, ceny pre najlepšieho tvorcu matematickej úlohy, cenu pre najlepšieho riešiteľa a triedu, občerstvenie na školenia a vyhodnotenie matematickej prechádzky.

   základné informácie

   lokalita projektu

   ZŠ Sv. Marka, Petzwalova 1, Nitra

   predkladatelia projektu

   L. Prešinký, M. Gašparík, B. Halmeš, D. Macová

   neformálna skupina občanov

   partneri projektu

   UNICEF

   UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

   projekty partnera UNICEF

   top