Skip to main content

   Modernizácia vyučovania v študijných odboroch mechanik elektrotechnik a mechanik mechatronik

   Modernizácia vyučovania v študijných odboroch mechanik elektrotechnik a mechanik mechatronik

   stručná anotácia o projekte

   Škola sa neustále snaží modernizovať a zdokonaľovať výučbu v rámci programovania priemyselnej automatizácie. V minulosti bol výchovno-vzdelávací proces programovania simulovaný pomocou inštruktážných videí a prezentácií. Vďaka projektu vytvorili nové odborné pracovisko pomocou PLC automatu a príslušenstva, ktoré zakúpili z grantu. Cieľom bolo rozšíriť vedomosti žiakov študijných odborov mechanik mechatronik a mechanik elektrotechnik, čo sa aj úspešne podarilo. Grant použili na zakúpenie programovacieho logického automatu (ďalej „PLC") Siemens Simatic S7 - 1200, spolu s rozširujúcim modulom, ktorý umiestnili do novej odbornej učebne praktického vyučovania. Žiaci si vďaka novému pracovisku zdokonalili teoretické vedomosti aj odborné zručnosti, ktoré môžu aplikovať v ďalšom štúdiu a v budúcom povolaní, kde sa budú lepšie orientovať vo firmách, v ktorých vykonávajú praktické vyučovanie počas štúdia. Dňa 25.10.2023 zorganizovali Deň otvorených dverí pre žiakov, výchovných poradcov, rodičov žiakov deviatych ročníkov základných škôl z vrábeľského, nitrianskeho, zlato-moraveckého, šurianskeho a levického regiónu, na ktorom prezentovali novo vytvorené pracovisko PLC automatu.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, Vráble

   predkladatelia projektu

   Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, Vráble

   partneri projektu

   Foxconn

   projekty partnera Foxconn

   z ďalších projektov na Dobromape

   top