Skip to main content

   Aby sme sa lepšie mali, vzťahy v Hájoch budovali

   Aby sme sa lepšie mali, vzťahy v Hájoch budovali

   stručná anotácia o projekte

   Mestská časť Párovské Háje sa rýchlo rozvíja, pribúdajú tu nové rodiny rôznych vekových kategórií, ktoré sa vzájomne nepoznajú a nemajú sa kde spoznať, keďže v tejto mestskej časti nie je škola, ani škôlka a možností na stretávanie sa je málo. Preto autori projektu chceli zorganizovať podujatia, ktoré by umožnili obyvateľom vzájomne sa spoznať, a tak vytvoriť komunitu obyvateľov, ktorým bude záležať aj na prostredí, v ktorom žijú. V rámci projektu sa teda uskutočnilo viacero spoločných aktivít. Patrili medzi Fašiangové slávnosti, spojené s karnevalom, Veľkonočné tvorivé dielne s výzdobou okolia KD a autobusovej zastávky. Ďalej upratovanie okolia detského ihriska, multifunkčného ihriska a okolia KD k Veľkej Noci, spoločné upratovanie ku Dňu Zeme, kedy bolo upratané komplet centrum mestskej časti a okolia KD, multifunkčného ihriska a detského ihriska. Zároveň boli vysadené rastliny do nádob v okolí KD a autobusovej zastávky i kostola. Realizovali tiež Deň Matiek v spolupráci s mestom Nitra VMČ 5.. V júni a júli sa uskutočnili dva workshopy zamerané na levanduľu, kde sa oboznámili s pestovaním levandule, s jej využitím pri výrobe limonád a džemov, no i s jej využitím pri tvorbe rôznych ozdôb. Počas projektu bolo zorganizovaných niekoľko stretnutí obyvateľov, na ktorých mali možnosť podieľať sa na skrášľovaní a čistení prostredia v tejto mestskej časti. Bolo príjemné cítiť záujem mnohých obyvateľov o prostredie, v ktorom žijú. Mnohí sa zapojili do čistenia, prípadne výsadby rastlín, do výzdoby v rámci Veľkej Noci, či jarnej výsadby. Starší obyvatelia, ktorí nevládali čistiť, boli mimoriadne ústretoví a pripravili občerstvenie. Počas trvania projektu sa obyvatelia vzájomne viac spoznali a spriatelili. Grant použili na honoráre pre účinkujúcich na podujatiach, ozvučenie, hudobnú produkciu, materiálno technické zabezpečenie podujatí, kreatívny materiál na tvorivé dielne, materiál na revitalizáciu plochy pred KD a výsadbu rastlín, občerstvenie, odmeny do súťaží...

   základné informácie

   lokalita projektu

   Kultúrny dom - Párovské háje

   predkladatelia projektu

   J. Králová, M. Michlíková, E. Šantavá

   partneri projektu

   Mesto Nitra

   Členovia Klubu darcov

   z ďalších projektov na Dobromape

   top