Skip to main content

   Street workout jam Klokočina - Klokočina pre deti

   Street workout jam Klokočina - Klokočina pre deti

   stručná anotácia o projekte

   OZ Nitrafiesta zorganizovala dve samostatné podujatia pre verejnosť na sídlisku Klokočina. Podujatie STREET WORKOUT JAM KLOKOČINA (realizované 16.7. 2022) sprostredkovalo športovcom možnosť zasúťažiť si na street workoutových ihriskách a zároveň predstaviť širokej verejnosti tento druh športu. Podujatie  tak podporilo pohybové aktivity obyvateľov všetkých vekových kategórií a účelné využitie voľného času mladých ľudí na najväčšom nitrianskom sídlisku. Druhé podujatie s názvom KLOKOČINA PRE DETI (realizované 23.7. 2022) bolo venované rodinám s deťmi, kde si zábavnou formou v rámci pohybových aktivít zasúťažili rodičia s deťmi. Podujatie bolo zároveň zamerané na zlepšenie vedomostí verejnosti v dopravnej a environmentálnej oblasti. V rámci sprievodného programu podujatia boli prezentované ukážky práce Mestskej Polície a psovoda.

   Použitie grantu: materiálno-technické zabezpečenie oboch podujatí (prenájom stolov, stanov, mobilných toaliet, cisterny s vodou, cvičiacich prvkov), občerstvenie, vecné ceny, náklady na propagáciu.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Klokočina - Nitra

   predkladatelia projektu

   Nitrafiesta, o. z.

   Cieľom občianskeho združenia Nitrafiesta je podpora kultúrno – spoločenského diania v meste Nitra a jeho priľahlého okolia. Svojou činnosťou chceme aktívne zasahovať do života v meste a napomáhať rozvoju v oblasti kultúry, športu, voľného času a ochrany životného prostredia. Máme záujem ukázať, že dobré veci sa dajú organizovať aj z mála finančných prostriedkov, ale hlavne s radosťou a zápalom pre dobrú vec.

   hlavný partner projektu

   Syncreon Slovakia

   projekty partnera Syncreon Slovakia

   top