Skip to main content

   Vieš čo ješ?

   Vieš čo ješ?

   stručná anotácia o projekte

   Cieľom autorov projektu, počas viacerých podujatí realizovaných pri rieke Nitra, bolo ponúknuť verejnosti varianty potravín, ktoré sú dostupné v obchodných reťazcoch na Slovensku, ale sú dovezené z iných štátov, a porovnať ich vôňu, chuť a čerstvosť s lokálnymi potravinami z okolia Nitry. Použitie lokálnych potravín zároveň  prispieva k redukcii používania pesticídov a iných nevhodných prípravkov, ktoré lokálni výrobcovia používať nemusia. Následne bola v rámci projektu vytvorená na sociálnych sieťach poradňa, kde mala verejnosť možnosť kontaktovať realizátorov projektu s otázkami týkajúcimi sa zdravej výživy. Cieľom projektu bolo zároveň informovať verejnosť o možnostiach zníženia  uhlíkovej stopy, nakoľko jej veľká časť  vzniká pri preprave potravín zo zahraničia. Použitie grantu: honorár odborníkovi na potraviny, náklady na prepravu materiálu, potraviny, nápoje, propagácia, predmety pre dobrovoľníkov a účastníkov s logom OZ.

   základné informácie

   lokalita projektu

   predkladatelia projektu

   Nauč sa pomáhať, o. z.

   Sme občianske združenie, ktoré pomáha vo verejnom sektore vo viacerých oblastiach. Naše občianske združenie sa venuje podpore činností súvisiacich so zdravotníctvom a prvou pomocou. Zameriavame sa najmä na vzdelávanie a výučbu pomocou neformálneho vzdelávania, rôznych kultúrnych podujatí, workshopov, seminárov alebo iných aktivít.

   hlavný partner projektu

   Syncreon Slovakia

   projekty partnera Syncreon Slovakia

   z ďalších projektov na Dobromape

   top