Skip to main content

   Neinvazívna podpora dýchania pre COVID pozitívnych pacientov

   Neinvazívna podpora dýchania pre COVID pozitívnych pacientov

   stručná anotácia o projekte

   Cieľom projektu bolo zabezpečiť  podporu dýchania spôsobom vysokofrekvenčnej ventilácie kyslíka (High flow) pre Covid pozitívnych pacientov. Uvedená terapia dokáže predísť potrebe umelej pľúcnej ventilácie. Grant bol použitý na zakúpenie spotrebného materiálu k tejto terapii (dýchací okruh a nosová kanyla). 

   základné informácie

   lokalita projektu

   Nemocnica sv. Svorada, Nitra - Zobor

   predkladatelia projektu

   Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o

   Predmetom činnosti Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. je poskytovanie základnej a odbornej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej vysokošpecializovanej zdravotnej starostlivosti chorým.

   partneri projektu

   Syncreon Slovakia, s.r.o.

   Mesto Nitra

   z ďalších projektov na Dobromape

   top