Skip to main content

   Hidepark pre Ukrajinu

   Hidepark pre Ukrajinu

   stručná anotácia o projekte

   Hidepark Nitra je nezávislé kultúrno-komunitné centrum. Okrem organizovania rôznorodých podujatí poskytuje bezplatne, či za dobrovoľný príspevok využívanie prednej časti areálu, ktorá zahŕňa verejné ohniská, grily, workout, pumptrack, U-rampu a detské ihrisko. Po začiatku vojny na Ukrajine začali Hidepark navštevovať odídenci z Ukrajiny, najmä za účelom bezplatného využívania predného areálu. Postupne však priestor objavovali aj ďalšie skupiny odídencov, pričom cez víkendy sa zúčastňovalo 100 - 150 ľudí z Ukrajiny. Táto skutočnosť so sebou prináša nielen ekonomickú príťaž v materiálno-technickom zmysle, s vyššími nákladmi na prevádzku priestoru (vývoz odpadu, prenájom chemických toaliet, upratovanie areálu správcom, opotrebovanie/ničenie grilov), ale aj príležitosť dosiahnuť inklúziu týchto nových občanov Nitry do miestneho života a života centra Hidepark. Limitom OZ TRIPTYCH v tomto smere bol nedostatok financií na koordináciu tejto práce. Cieľom bolo spojiť sa s organizáciou COMIN, ktorá prostredníctvom svojich dobrovoľníkov a zamestnancov pomohla nastaviť procesy práce s odídencami a zároveň priamo v priestore cez víkendy pomáhala zabezpečovať inklúziu prostredníctvom poradenstva odídencom a prostredníctvom plánovaných workshopov. Grant použili na honorár pre koordinátora aktivít pre ukrajinských odídencov, lektora tvorivých dielní, prenájom chemických toaliet, elektrinu, prenájom pozemku, materiál na aktivity, kúpu grilov a vývoz odpadu.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Hidepark Nitra

   predkladatelia projektu

   TRIPTYCH, o. z.

   Občianske združenie TRIPTYCH spravuje kultúrno-komunitné centrum Hidepark Nitra na Vodnej ulici číslo 4675 v Nitre. Hidepark Nitra je vybudovaný na dobrovoľníckom nadšení a venuje sa združovaniu rôznych skupín obyvateľov so záujmom o kultúru, ekológiu, vzdelávanie a šport. Jeho hlavnou činnosťou je organizovanie kultúrnych podujatí súčasnej slovenskej i zahraničnej nezávislej kultúrnej scény – koncertov, divadiel, literárnych čítačiek, experimentálnych multižánrových performance, stand up projektov, medzinárodných projektov, ale aj prednášok a workshopov zameraných na ekológiu, zero waste spôsob života, pestovanie plodín na permakultúrnych princípoch, alternatívneho vzdelávania či cyklodopravy.

   hlavný partner projektu

   UNICEF

   UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

   projekty partnera UNICEF

   top