Skip to main content

   Empatia umením – integračné aktivity Asociácie Divadelná Nitra pre ukrajinských odídencov v Nitre

   Empatia umením – integračné aktivity Asociácie Divadelná Nitra pre ukrajinských odídencov v Nitre

   stručná anotácia o projekte

   Projekt reagoval na nové výzvy, ktorým čelila súčasná spoločnosť v súvislosti s vojnou na Ukrajine. V prvom rade na potrebu integrácie a podpory zraniteľnej komunity ukrajinských odídencov, v druhom rade na potrebu zamedzenia silnejúcej polarizácie a xenofóbie. Projekt Empatia umením spočíval v realizácii viacerých kultúrno-spoločenských aktivít zameraných na integráciu početnej skupiny ukrajinských odídencov v Nitre a okolí, na ich prepájanie s majoritou a šírenie povedomia o hodnote tolerancie a empatie. Výstupy projektu boli vytvárané s cieľom sprostredkovať pozitívne impulzy, prepájať rôznorodé skupiny a zdieľať spoločné príbehy a zážitky prostredníctvom umenia. Zahŕňali pravidelné podujatia, ako: Tančiareň SVET, Diskusie o inakosti: Kde sa rodí nenávisť, Tvorivé soboty nielen pre deti a tandemové dobrovoľníctvo (min. 15 podujatí v centre bodK7). Grant sa využil na honoráre pre lektorov a moderátora diskusií, materiál k workshopom, ubytovanie pre lektorov tančiarní a hostí diskusie.

   základné informácie

   lokalita projektu

   bod.K7, Štefánikova 7, Nitra

   predkladatelia projektu

   Asociácia Divadelná Nitra

   Asociácia Divadelná Nitra predstavuje dlhodobého organizátora viacerých kultúrnych projektov, ktoré realizuje celoročne. Najväčším projektom ADN je Medzinárodný festival Divadelná Nitra, ktorý je najväčším divadelným festivalom a jednou z najvýznamnejších medzinárodných aktivít v oblasti kultúry na Slovensku. V roku 2021 založila celoročné centrum bod.K7 - priestor pre kultúru, kreativitu a komunitu. Asociácia realizuje aj ďalšie projekty v oblasti rozvoja publika, umeleckej tvorby a spolupráce.

   hlavný partner projektu

   UNICEF

   UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

   projekty partnera UNICEF

   z ďalších projektov na Dobromape

   top