Skip to main content

Syncreon pomáha Nitre počas pandémie - realizácia

Program podpory: Syncreon pomáha Nitre


Projekty v gratovom programe Syncreon pomáha Nitre počas pandémie sú úspešne zrealizované.

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou Syncreon Slovakia, s.r.o. vyhlásila 5.2.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o grant v grantovom programe SYNCREON POMÁHA NITRE POČAS PANDÉMIE. Cieľom programu bolo podporiť organizácie a občianske iniciatívy, ktoré poskytujú pomoc občanom mesta Nitra v boji s pandémiou COVID – 19  a jej následkami.

Výberová grantová komisia napokon rozhodla o podpore 9 z nich celkovou sumou 10 081,05 €.

A čo sa zo získaných grantov podarilo zrealizovať?

Podľa záverečných správ od organizácií sa toho podarilo naozaj veľa. Prinášame vám teda stručné zhrnutie realizovaných projektov.

Vďaka grantu má cca. 50 detí so zdravotným postihnutím (autizmus, mentálne postihnutie) zo Spojenej školy internátnej na Červeňovej ul. nové špeciálne pomôcky a edukačný materiál na vzdelávanie z domu.

Združenie STORM do svojho nízkoprahového centra CIRKUS zakúpilo germicídne žiariče na dezinfekciu priestorov a ochranné pomôcky pre bezpečnú realizáciu ich sociálnej terénnej práce.

Ďalšie ochranné pomôcky a germicídny žiarič využíva aj Diecézna charita Nitra v Hospici v Nitre, vďaka čomu je prostredie hospicu bezpečnejšie pre cca. 160 pacientov, personál aj návštevníkov. Tiež je, vďaka novému notebooku, umožnený kontakt a stretávanie sa s blízkymi aspoň cez online priestor /komunikácia cez notebook/.

Vďaka elektrostatickému postrekovaču s polymérovou dezinfekciou do áut, môžu pracovníci neziskovej organizácie „Pod krídlami Dominiky“ zabezpečovať bezpečnejšiu prepravu detských onkologických pacientov.

Ďalšie 3 kusy germicídnych žiaričov poskytujú dezinfekciu priestorov pre 72 detí a 72 pracovníkov detského domova v Centre pre deti a rodiny v Nitre.

Dezinfekcie, ochranné rukavice, respirátory a iné ochranné pomôcky naplno využívajú aj v Centre pre rodinu Nitra, ktoré poskytuje charitatívnu pomoc rodinám i jednotlivcom.

Vďaka projektu mohli v EFFETE - Stredisko sv. Františka Saleského zakúpiť 1ks počítača,3 ks slúchadiel s mikrofónom a pomôcky na podporu vizuálneho vnímania Elkonin. Tieto pomôcky sú využívané priamo, aj online s deťmi, ktoré majú poruchu sluchu, poprípade v kombinácií s iným druhom zdravotného postihnutia.

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. z grantu zakúpila dýchací okruh a nosové kanyly k neinvazívnej podpore dýchania pre Covid pozitívnych pacientov. Ide o podporu dýchania (zdravotnú pomoc) spôsobom vysokofrekvenčnej ventilácie kyslíka ( High Flow) pre covid pozitívnych pacientov.

Dobrovoľníci ktorí pomáhajú v OZ KlauDIA z grantu zakúpili vybavenie pre terénnu dobrovoľnícku prácu (pre dobrovoľníkov, odborníkov i pacientov) – respirátory, zdravotnícka tvárová maska, antibakteriálny sprej na ruky, rukavice, mobilnú čističku vzduchu, bezkontaktný teplomer.

Všetky podporené projekty a ich popis nájdete v anotáciách TU -  https://nkn.sk/images/dokumenty/anotacie-podporenych-projektov/anotacie-syncreon-2021.pdf 

V mene všetkých realizátorov projektov ďakujeme spoločnosti Syncreon Slovakia, s.r.o. za túto pomoc Nitre počas pandémie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Tím Nitrianskej komunitnej nadácie

       

top