Skip to main content

   Pomôžeme ti

   Pomôžeme ti

   stručná anotácia o projekte

   Projekt poukázal na neriešené problémy, ktoré sa vyskytujú na základných školách a často spôsobujú negatívne emocionálne následky u žiakov často pretrvávajúce až do ich dospelosti. Medzi hlavné problémy patrí nedostatočná empatia učiteľov voči žiakom, ktorí sa nachádzajú v rôznych zložitých situáciách, ktoré nedokážu sami riešiť. Projekt mal ambíciu prispieť k tomu, aby sa zo školského prostredia vytvorilo bezpečné miesto pre zdieľanie pocitov žiakov, kde získajú väčšie sebavedomie a lepší pocit z návštevy školy. Aktivity projektu boli zamerané aj na zvýšenie záujmu žiakov o riešenie svojich problémov so školským psychológom. Súčasťou projektu bola realizácia workshopu s odborníkom, na ktorom participovalo cca 60 žiakov. Jeho cieľom bolo ubezpečiť študentov, že je v poriadku otvorene zdieľať svoje pocity nielen medzi sebou aj s pedagógmi. Grant pokryl náklady na honorár pre odborníka – psychológa, terapeutický materiál (napr. knihy, karty...) a občerstvenie pre účastníkov workshopu.

   základné informácie

   lokalita projektu

   predkladatelia projektu

   B. Kaľavská, E. Fufaľová

   neformálna skupina občanov

   hlavný partner projektu

   Mesto Nitra

   Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

   projekty partnera Mesto Nitra

   z ďalších projektov na Dobromape

   top