Skip to main content

  CAMPANA FEST 2022 bubnujeme za klímu

  CAMPANA FEST 2022 bubnujeme za klímu

  stručná anotácia o projekte

  Festival „CAMPANA FEST - bubnujeme za klímu“ bol realizovaný v dvoch rovinách. V rámci prvej z nich sa snažili predkladatelia projektu prostredníctvom bohatého umeleckého programu oživiť Svätoplukovo námestie a pešiu zónu, podporiť lokálnych predajcov a ponúknuť bohatý kultúrny program. Druhá rovina bola edukačná a apelatívna: poukazovala na problémy v oblasti ochrany životného prostredia ako aj na nutnosť riešiť klimatické zmeny. Organizátori sa zamerali na edukačné detské predstavenia, diskusie, workshopy (sprievodným podujatím bola Gašpariáda, verklikári, chodecké preteky Acerola Grand prix...). Festival CAMPANA FEST sa uskutočnil od 9.-11.9.2022 na Svätoplukovom námestí a pešej zóne v rámci kultúrneho leta mesta Nitra. Použitie grantu: honoráre umelci a sprievodný program, ubytovanie umelci, materiál na workshopy, propagačné materiály.

  základné informácie

  lokalita projektu

  predkladatelia projektu

  OZ Bubnová show

  Prostredníctvom bubnovania chceme mazať hranice a rozdiely v spoločnosti a prinášať radosť na princípoch pomoci, vzájomného rešpektu, pokory a empatie. Medzi hlavné činnosti občianskeho združenia patrí organizovanie voľno-časových aktivít detí, mládeže i dospelých, ich výchova a vzdelávanie v oblasti kultúry, hudby a rytmov iných národov, usporadúvanie kultúrnych podujatí, sústredení, happeningov pre verejnosť, relaxačné a korporátne bubnovania, umelecká tvorba a jej prezentácia, bubenícke workshopy, bubnovanie a hudobné workshopy s muzikoterapiou a detské programy.

  hlavný partner projektu

  Syncreon Slovakia

  projekty partnera Syncreon Slovakia

  z ďalších projektov na Dobromape

  top