Skip to main content

   Lietajúci dobrovoľníci - Terénna/mobilná pomoc a technická podpora pre občianske združenie KlauDIA

   Lietajúci dobrovoľníci - Terénna/mobilná pomoc a technická podpora pre občianske združenie KlauDIA

   stručná anotácia o projekte

   Predkladatelia projektu sú dobrovoľníci, ktorí pomáhajú OZ KlauDIA dlhodobo. Spolu so zdravotníkmi a členmi OZ KLAUDIA  navštevovali rodiny s deťmi s diagnózou diabetes melitus v domácom prostredí (najmä teraz počas pandémie) a pomáhali im inštalovať softvér, potrebný na prenos zdieľaných dát pri komunikácii s lekármi, aby deti nemuseli absolvovať cestu do rizikových infekčných zdravotníckych zariadení. Okrem toho sociálne a ekonomicky podporili odkázané rodiny, zabezpečením ochranných prostriedkov proti COVID-19. Z grantu zakúpili vybavenie pre terénnu dobrovoľnícku prácu (pre dobrovoľníkov, odborníkov i pacientov). 

   základné informácie

   lokalita projektu

   OZ Klaudia, Kajsa II 992/3, 95141 Lužianky

   predkladatelia projektu

   Ing. Vladimíra Gubková, Ing. Miroslav Titka

   neformálna skupina občanov

   partneri projektu

   Syncreon Slovakia, s.r.o.

   Mesto Nitra

   z ďalších projektov na Dobromape

   top