Skip to main content

   Priestory pre tvory

   Priestory pre tvory

   stručná anotácia o projekte

   Predkladatelia projektu si uvedomujú veľkú potrebu prepájať prírodu s ľuďmi prostredníctvom tvorivých ekologických edukačných aktivít v rámci formálneho aj neformálneho vzdelávania. Prostredníctvom projektu poukázali na skutočnosť, že je dôležité nielen deti o ekológii učiť, ale im aj vytvárať možnosti každodenného prežívania a pochopenia významu prírody v živote človeka. Preto vytvorili v nitrianskom Hideparku azylovú farmu pre zachránené sliepky z veľkochovov, kde môžu deti od mala pozorovať, v akých podmienkach by zvieratá mali žiť, ako sa o ne starať, aký to má vplyv na pôdu, klímu a zdravie ľudí. Aby deti boli s enviro aktivitami v kontakte aj v škole, tak vytvorili ukážkovú prírodnú záhraduv ZŠ v Dražovciach. Učiteľom tejto školy prezentovali, prostredníctvom zážitkovo edukačných aktivít, ako je možné zaradiť ekológiu a aktivity realizované v prírodných záhradách do formálneho vzdelávania. Edukačné aktivity spracovali do metodiky, ktorá sa stala inšpiráciou aj pre ekologickú výučbu na ďalších školách. Použitie grantu: materiál na tvorbu záhrady a azylovej farmy, interaktívny panel na výučbu, občerstvenie, tlač edukačných materiálov.

   základné informácie

   lokalita projektu

   predkladatelia projektu

   OZ Cuketa

   OZ Cuketa je jediná organizácia v Nitre, ktorá sa zaoberá ekológiou, environmentálnou výchovou a témami trvalej udržateľnosti. Riešia praktickú ochranu prírody prostredníctvom budovania jedlých záhrad, vysádzaním rastlín, tvorením edukačných a praktických vzdelávacích programov, záhrad, pomôcok, workshopov, prednášok, festivalov. Realizujú holistickú environmentálnu výchovu, v rámci ktorej prepájajú formálne i neformálne vzdelávanie. Týmto spôsobom poukazujú na to, že ekológia by mala byť súčasťou všetkých školských predmetov a každodenného žitia.

   hlavný partner projektu

   Syncreon Slovakia

   projekty partnera Syncreon Slovakia

   top