Skip to main content

   dobro.TI.sekne

   dobro.TI.sekne

   stručná anotácia o projekte

   Tri ženy, matky, ktoré spravujú FB skupinu dobro.sekáč ju preniesli do offline priestoru v podobe dobro.trhu. Predstavili sa na ňom nitrianske neziskové organizácie, ktoré prostredníctvom darovaných vecí a ich následného predaja získali financie na svoju činnosť (aktivity). Tieto organizácie prostredníctvom svojich komunikačných kanálov priamo oslovili ľudí, ktorí im darovali veci "na predaj". Tieto priniesli na trh, kde si ich ľudia mohli kúpiť, výmenou za podporu organizácie (šatstvo, knihy, hračky a potreby pre deti, bižutéria, kozmetika,... ). Nepredané veci boli ponúknuté organizácii Podaj mi ruku – Nitra, sídliacej na nitrianskej tržnici, zvyšok bol distribuovaný do sociálnych organizácií/sociálne slabším rodinám. Súčasťou trhu boli workshopy, zamerané na znižovanie a recykláciu odpadu a hudobný program. Nosnou myšlienkou bola udržateľnosť, znižovanie odpadu a opakované použitie vecí, s pridanou hodnotou podpory a propagácie neziskových organizácií nášho mesta. Z grantu pokryli položky potrebné pre zabezpečenie podujatia (grafika, propagácia, tlač, hudobná produkcia).

   základné informácie

   lokalita projektu

   Mestská tržnica, Nitra - Staré mesto

   predkladatelia projektu

   Z. Lukáčová, H. Matúš, M. Horáková

   neformálna skupina občanov

   partneri projektu

   Členovia Klubu darcov

   Klub darcov je grantový program, v ktorom si sami darcovia vyberajú najzaujímavejšie projekty, ktoré získajú ich finančnú podporu. Program ponúka ľuďom jedinečnú možnosť hlasovať a podporiť tak dobré nápady pre Nitru.

   projekty partnera Členovia Klubu darcov

   top