Skip to main content

   Pomoc - COVID 19

   Pomoc - COVID 19

   stručná anotácia o projekte

   Združenie Podaj mi ruku Nitra pomáha sociálne slabším rodinám, poskytuje im materiálnu pomoc, ako oblečenie, potraviny, čistiace a hygienické prostriedky.  Vzhľadom na epidemiologickú situáciu, z grantu nakúpili dezinfekčné prostriedky, potrebné pre osobnú hygienu a ochranné pomôcky, ako sú rúška a rukavice. Za pomoci dobrovoľníkov ich rozdistribuovali ľuďom v núdzi.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Podaj mi ruku, o.z., Mestská tržnica v Nitre

   predkladatelia projektu

   PODAJ MI RUKU - Nitra, o. z.

   O.Z. na pomoc ľudom v hmotnej núdzi. Cieľmi združenia sú:

   • finančná a materiálna pomoc pre rodiny v sociálnej núdzi
   • aktivity v oblasti sociálnej a výchovno-vzdelávacej pre rodiny v núdzi
   Pri naplňovaní stanovených cieľov sa zameriame na tieto činnosti:
   • finančná a materiálna pomoc pre rodiny v sociálnej núdzi
   • zabezpečenie materiálnych potrieb do domácností
   • potravinová pomoc rodinám v hmotnej núdzi
   • spolupráca s odborníkmi v oblasti psychológie, psychiatrie a pedagogiky
   • zber a distribúcia šatstva a predmetov domácej spotreby
   • získavanie materiálnych a finančných prostriedkov pre ľudí v hmotnej núdzi organizovaním dobrovoľných búrz pomoci, benefičných koncertov a rôznych kultúrnych podujatí

   Partneri projektu

   Mesto Nitra

   Členovia Klubu darcov

   ENVI-GEOS NITRA, s.r.o.

   PekaStroj s.r.o.

   UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.

   z ďalších projektov na Dobromape

   top