Skip to main content

   Dobudovanie oddychovej zóny pre seniorov

   Dobudovanie oddychovej zóny pre seniorov

   stručná anotácia o projekte

   ZSS “Borinka" Nitra poskytuje sociálnu službu fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby. Ide o špecializované zariadenie pre seniorov, ktoré v súčasnosti slúži 160 klientom. Zámerom predkladaného projektu bolo doplniť existujúcu multigeneračnú  oddychovú zónu v okolitom parku o nový prvok - hliníkovú pergolu s popínavými rastlinami. Okrem klientov zariadenia využívajú toto priestranstvo na prechádzky a relax aj obyvatelia z Klokočiny a Čermáňa. 

   základné informácie

   lokalita projektu

   Dolnočermánska 62, 949 01 Nitra

   predkladatelia projektu

   “Borinka“ Zariadenie sociálnych služieb Nitra

   "BORINKA- ALZHEIMERCENTRUM", Zariadenie sociálnych služieb Nitra, ul. Dolnočermánska 62 je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom v Nitre. Sme špecializované zariadenie pre osoby postihnuté Alzheimerovou chorobou, špecializované sociálne poradenstvo (ambulantná forma). Súčasná kapacita je 160 miest. Zariadenie je situované v obytnej zóne mesta, čo klientom umožňuje účasť na spoločenskom živote občanov. Dovoľte mi Vás ubezpečiť, že počas poskytovania starostlivosti v Zariadení sociálnych služieb ,,BORINKA- ALZHEIMERCENTRUM" sa pozeráme na našich klientov nielen očami, ale predovšetkým srdcom, a to pri individuálnom prístupe ku každému jednotlivcovi v maximálnom úsilí a v snahe mu čo najviac a najúčinnejšie pomôcť a podporiť ho v jeho živote.

   Partneri projektu

   Mesto Nitra

   Členovia Klubu darcov

   ENVI-GEOS NITRA, s.r.o.

   PekaStroj s.r.o.

   UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.

   z ďalších projektov na Dobromape

   top