Dobudovanie oddychovej zóny pre seniorov

Dobudovanie oddychovej zóny pre seniorov

stručná anotácia o projekte

ZSS “Borinka" Nitra poskytuje sociálnu službu fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby. Ide o špecializované zariadenie pre seniorov, ktoré v súčasnosti slúži 160 klientom. Zámerom predkladaného projektu bolo doplniť existujúcu multigeneračnú  oddychovú zónu v okolitom parku o nový prvok - hliníkovú pergolu s popínavými rastlinami. Okrem klientov zariadenia využívajú toto priestranstvo na prechádzky a relax aj obyvatelia z Klokočiny a Čermáňa. 

základné informácie

lokalita projektu

Dolnočermánska 62, 949 01 Nitra

predkladatelia projektu

“Borinka“ Zariadenie sociálnych služieb Nitra

"BORINKA- ALZHEIMERCENTRUM", Zariadenie sociálnych služieb Nitra, ul. Dolnočermánska 62 je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom v Nitre. Sme špecializované zariadenie pre osoby postihnuté Alzheimerovou chorobou, špecializované sociálne poradenstvo (ambulantná forma). Súčasná kapacita je 160 miest. Zariadenie je situované v obytnej zóne mesta, čo klientom umožňuje účasť na spoločenskom živote občanov. Dovoľte mi Vás ubezpečiť, že počas poskytovania starostlivosti v Zariadení sociálnych služieb ,,BORINKA- ALZHEIMERCENTRUM" sa pozeráme na našich klientov nielen očami, ale predovšetkým srdcom, a to pri individuálnom prístupe ku každému jednotlivcovi v maximálnom úsilí a v snahe mu čo najviac a najúčinnejšie pomôcť a podporiť ho v jeho živote.

Partneri projektu

Mesto Nitra

Členovia Klubu darcov

ENVI-GEOS NITRA, s.r.o.

PekaStroj s.r.o.

UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2022 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677