Skip to main content

   Posilnenie kapacít ADN v súvislosti so vznikom celoročného priestoru bod.K7

   Posilnenie kapacít ADN v súvislosti so vznikom celoročného priestoru bod.K7

   stručná anotácia o projekte

   Asociácia Divadelná Nitra je nezisková organizácia, hlavný organizátor MF Divadelná Nitra, ktorý realizuje od roku 1992. Za obdobie svojej existencie realizovala a realizuje aktivity prezentujúce súčasné performatívne umenie i ďalšie umelecké druhy, projekty rozvoja publika a networking naprieč Európou. V roku 2021 založila nový kultúrny priestor bod.K7, ktorý jej umožňuje systematicky rozvíjať celoročné aktivity a napĺňať tak jej dlhodobý cieľ – zabezpečovať kontakt s umením v Nitre. Rok 2021 bol pre Asociáciu výnimočný nielen kvôli 30-temu výročiu festivalu, ale aj kvôli sťahovaniu z dlhodobého sídla Asociácie v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Tieto impulzy podnietili vznik nového kultúrneho priestoru bod.K7 (Štefánikova 7), ktorý sa stal sídlom Asociácie v jej ďalšej ére fungovania. V ére, v ktorej sa Divadelná Nitra otvorí viac verejnosti. bod.K7 – nový nezávislý priestor pre kultúru, kreativitu a komunitu je bodom pre prepojenie komunít a šírenie inšpirácie. Oživil pešiu zónu, ktorá sa stala za posledné roky miestom, kde ľudia prestali tráviť svoj voľný čas. Asociácia obnovila chátrajúcu pamiatku a poskytuje v nej celoročný bod pre živé umenie (prezentácia diel vizuálneho umenia v oknách, malé divadelné formy, koncerty...). Vytvorilo sa tak miesto pre stretávanie sa rôznych skupín nielen z oblasti kultúry. Vďaka projektu sa im podarilo uskutočniť transformáciu Asociácie Divadelná Nitra na celoročnú činnosť. Z grantu bolo financované nasledovné: honorár koordinátor programových aktivít bodu. K7 (1380€), tlačiareň, kopírka, skener (780€), tonery (480€), kávovar na networking (360€)

   základné informácie

   lokalita projektu

   Štefánikova 7, Nitra

   predkladatelia projektu

   Asociácia Divadelná Nitra

   Asociácia Divadelná Nitra predstavuje dlhodobého organizátora viacerých kultúrnych projektov, ktoré realizuje celoročne. Najväčším projektom ADN je Medzinárodný festival Divadelná Nitra, ktorý je najväčším divadelným festivalom a jednou z najvýznamnejších medzinárodných aktivít v oblasti kultúry na Slovensku. V roku 2021 založila celoročné centrum bod.K7 - priestor pre kultúru, kreativitu a komunitu. Asociácia realizuje aj ďalšie projekty v oblasti rozvoja publika, umeleckej tvorby a spolupráce.

   partneri projektu

   Mesto Nitra

   Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

   projekty partnera Mesto Nitra

   top