Skip to main content

   Vyvýšená eco záhrada pre seniorov

   Vyvýšená eco záhrada pre seniorov

   stručná anotácia o projekte

   Cieľom projektu bolo vytvoriť pre seniorov eco - záhradu z vyvýšených záhonov v parku ZSS Magnólia. Vyhotovili 8 ks drevených záhonov v rozmere 200x100x50, v ktorých je pestovaná zelenina, kvety a bylinky. Na zalievanie záhonov použili zachytenú dažďovú vodu, ktorú odchytávajú do 265 litrovej nádoby. Park ZSS Magnólia doplnili aj hmyzími domčekmi a vtáčími krmítkami (po 2 ks). Záhradka slúži všetkým prijímateľov zariadenia "MAGNÓLIA" ZSS, najmä 30 najaktívnejším, ktorí inklinujú k záhradkárskej činnosti a starajú sa o ňu. Podstatným zámerom projektu bolo motivovať prijímateľov sociálnej služby k pobytu na čerstvom vzduchu, fyzickej aktivite a láske k prírode. Mnohí sa počas aktívneho života venovali vlastným záhradkám – záhonom, preto je pre nich prirodzené pokračovať v takýchto aktivitách aj v jeseni ich života. Projekt priniesol neopísateľnú zvedavosť a radosť ľudí z jednotlivých sadeníc a hlavne nedočkavosť ako krásne vyrastú kvety, kríky, bylinky a hlavne drobné ovocie.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Hurbanovo, Športová 11, MAGNÓLIA, Zariadenie sociálnych služieb

   predkladatelia projektu

   „MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb

   MAGNÓLIA, ZSS poskytuje sociálne služby fyzickým osobám v Hurbanove, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona.

   Heineken

   Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

   projekty partnera Heineken

   z ďalších projektov na Dobromape

   top