Skip to main content

   Knižnica bližšie k nám

   Knižnica bližšie k nám

   stručná anotácia o projekte

   Projekt bol realizovaný na SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra. Jeho autori vytvorili knižnicu a knižný kútik v priestoroch školy. Realizáciou projektu zvýšili  popularitu tlačených kníh medzi žiakmi školy a naštartovali  spoluprácu s antikvariátmi a s knižnicami VŠ v Nitre. Do knižného kútika zakúpili aj cudzojazyčné knihy. V rámci projektu zorganizovali burzu kníh, knižný workshop, besedu a aktivity spojené s tvorbou knižnice (so zapojením všetkých tried), diskusiu s vedením školy, so školským parlamentom. Grant použili na materiál na vytvorenie knižného kútika-  sedací vak, podsedáky, koberec, knihy, slovníky...

   základné informácie

   lokalita projektu

   Levická 40, Nitra

   predkladatelia projektu

   K. Švajdová, M. Šuchterová, P. Ribarič, V. Martišová (2)

   partneri projektu

   UNICEF

   UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

   projekty partnera UNICEF

   z ďalších projektov na Dobromape

   top