Skip to main content

   Oprava a vyčistenie multifunkčného ihriska Nitra - Kynek

   Oprava a vyčistenie multifunkčného ihriska Nitra - Kynek

   stručná anotácia o projekte

   Multifunkčné ihrisko na Kyneku bolo postavené pred 11-timi rokmi. Poskytuje možnosti pre hranie futbalu, tenisu, volejbalu, hádzanej, bedmintonu, basketbalu a hokejbalu. Ihrisko bolo potrebné revitalizovať (po 11 tich rokoch užívania). Bolo nevyhnutné vyčistiť plochu ihriska - umelá tráva sa šmýka, je špinavá a znečistená. Nakoľko sa tam hrá futbal a a sieťky sú potrhané, dochádzalo k prekopnutiam lopty na cestu a podobne, čím bol ohrozený život a zdravie obyvateľov. Taktiež mantinely boli vysunuté a ohrozovali bezpečnosť pri športoch. Grant bol použitý na kúpu nových ochranných sietí po obvode ihriska, na opravu domčeka na náradie, ktorý je na multifunkčnom ihrisku a na opravu plota medzi multifunkčným ihriskom a vstupom do areálu futbalového ihriska.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Multifunkčné ihrisko Nitra - Kynek

   predkladatelia projektu

   M. Kočiš, R. Farkaš, M. Dorna

   neformálna skupina občanov

   partneri projektu

   Kärcher Slovakia

   Mesto Nitra

   z ďalších projektov na Dobromape

   top