Skip to main content

  Oprava a vyčistenie multifunkčného ihriska Nitra - Kynek

  Oprava a vyčistenie multifunkčného ihriska Nitra - Kynek

  stručná anotácia o projekte

  Multifunkčné ihrisko na Kyneku bolo postavené pred 11-timi rokmi. Poskytuje možnosti pre hranie futbalu, tenisu, volejbalu, hádzanej, bedmintonu, basketbalu a hokejbalu. Ihrisko bolo potrebné revitalizovať (po 11 tich rokoch užívania). Bolo nevyhnutné vyčistiť plochu ihriska - umelá tráva sa šmýka, je špinavá a znečistená. Nakoľko sa tam hrá futbal a a sieťky sú potrhané, dochádzalo k prekopnutiam lopty na cestu a podobne, čím bol ohrozený život a zdravie obyvateľov. Taktiež mantinely boli vysunuté a ohrozovali bezpečnosť pri športoch. Grant bol použitý na kúpu nových ochranných sietí po obvode ihriska, na opravu domčeka na náradie, ktorý je na multifunkčnom ihrisku a na opravu plota medzi multifunkčným ihriskom a vstupom do areálu futbalového ihriska.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Multifunkčné ihrisko Nitra - Kynek

  predkladatelia projektu

  M. Kočiš, R. Farkaš, M. Dorna

  neformálna skupina občanov

  partneri projektu

  Kärcher Slovakia

  Mesto Nitra

  z ďalších projektov na Dobromape

  top