Skip to main content

   Pomoc - mladým rodinám

   Pomoc - mladým rodinám

   stručná anotácia o projekte

   Podaj mi ruku - Nitra, o.z. sa zaoberá pomocou sociálne slabším rodinám. Na tržnici v Nitre majú infocentrum, kde ľudia nosia šatstvo, vybavenie do domácnosti, trvanlivé potraviny, drogériu, hračky pre deti. Občianske združenie to potom dáva rodinám v núdzi. Cieľová skupina sú rodiny z okolia Nitry, ale od vypuknutia vojny na Ukrajine veľa pomáhajú aj ukrajinským občanom. V spolupráci s mestom Nitra a COMIN-om sa najväčšou mierou podieľajú v rámci Nitry na pomoci týmto odídencom z Ukrajiny. Vedú si aj evidenciu, koľkým rodinám pomohli, týždenne je to asi 250 ľudí, otváracie hodiny v infocentre museli predĺžiť z 3 na 5 dni v týždni. Cieľom projektu bolo uľahčiť ťažkú životnú situáciu rodinám v núdzi, dôchodcom a najnovšie aj ukrajinským odídencom. Poskytli im trvanlivé potraviny, napr. cestoviny, ryžu, olej, pre deti sladkosti, drogériu, ako sprchové gély, šampóny, prach na pranie, plienky atď. V rámci projektu mesačne pomohli asi šesťdesiatim rodinám (s malými detičkami, dôchodcom, ale aj mamičkám s detičkami z Ukrajiny...).

   základné informácie

   lokalita projektu

   Mestská tržnica, Nitra

   predkladatelia projektu

   PODAJ MI RUKU - Nitra, o. z.

   O.Z. na pomoc ľudom v hmotnej núdzi. Cieľmi združenia sú:

   • finančná a materiálna pomoc pre rodiny v sociálnej núdzi
   • aktivity v oblasti sociálnej a výchovno-vzdelávacej pre rodiny v núdzi
   Pri naplňovaní stanovených cieľov sa zameriame na tieto činnosti:
   • finančná a materiálna pomoc pre rodiny v sociálnej núdzi
   • zabezpečenie materiálnych potrieb do domácností
   • potravinová pomoc rodinám v hmotnej núdzi
   • spolupráca s odborníkmi v oblasti psychológie, psychiatrie a pedagogiky
   • zber a distribúcia šatstva a predmetov domácej spotreby
   • získavanie materiálnych a finančných prostriedkov pre ľudí v hmotnej núdzi organizovaním dobrovoľných búrz pomoci, benefičných koncertov a rôznych kultúrnych podujatí

   partneri projektu

   Mesto Nitra

   Členovia Klubu darcov

   top