Skip to main content

   Revitalizácia átria

   Revitalizácia átria

   stručná anotácia o projekte

   Zámerom projektu bola revitalizácia átria v areáli školy a to  prostredníctvom vytvorenia vyvýšených záhonov a  napájadiel pre vtákov. Počas hodín technickej výchovy si ich žiaci svojpomocne vyrobili a napokon vymaľovali na základe víťazných grafických návrhov, ktoré boli výsledkom EduPage súťaže realizovanej v rámci školy. Projektu sa zúčastnili žiaci 5.-9. ročníka, ktorí chceli prispieť k riešeniu problému nezáujmu mladých ľudí o životné prostredie. Grant bol využitý na kúpu materiálu potrebného na stavbu záhonov, napájadiel a maľovanie kameňov.

   základné informácie

   lokalita projektu

   predkladatelia projektu

   Z. Bartošová, N. Halvová, T. Krupová, D. Vnuková

   neformálna skupina občanov

   hlavný partner projektu

   Mesto Nitra

   Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

   projekty partnera Mesto Nitra

   z ďalších projektov na Dobromape

   top