Skip to main content

   Ateliér interiérovej zelene

   Ateliér interiérovej zelene

   stručná anotácia o projekte

   Botanická záhrada vybudovala vo svojom areáli Ateliér interiérovej zelene - nový priestor vzdelávania a kultúry určený pre komunitu študentov, obyvateľov a návštevníkov. Ateliér je lokalizovaný v priestore neefektívne využívanej chodby interiéru Botanickej záhrady, o celkovej rozlohe 107,6 m2, a je  vybavený modulárnymi mobilnými nádobami (12 ks) s výsadbou tropických a subtropických rastlín a multifunkčného mobiliáru (3 ks). Nový priestor slúži ako výstavná galéria, zázemie pre enviro a kultúrne workshopy, ako aj zázemie pre komunitné stretávanie sa a relax. Na plánovaní a realizácií osadenia zelene a mobiliáru sa  podieľali učitelia, kurátori zbierok Botanickej Záhrady a študenti spolu s dobrovoľníkmi. Grant bol použitý na materiál potrebný pre mobilné multifunkčné nádoby určené na kontrolované technológie pestovania rastlín.

   základné informácie

   lokalita projektu

   predkladatelia projektu

   Botanická záhrada SPU v Nitre

   Botanická záhrada SPU v Nitre je výskumným a pedagogickým pracoviskom, ktorého hlavným poslaním je vytvárať podmienky pre plnenie úloh v oblasti vzdelávania a výskumu, zabezpečuje sústreďovanie, štúdium a uchovávanie kolekcie rastlinných druhov v zmysle legislatívnych noriem a dohovorov.

   hlavný partner projektu

   Foxconn

   projekty partnera Foxconn

   top