Skip to main content

   Vízia 0

   Vízia 0

   stručná anotácia o projekte

   V súčasnosti vstúpila do platnosti novela zákona o cestnej premávke, ktorá zavádza nové pravidlá vo vzťahu k cyklistom. V Nitre boli zaznamenané dopravné nehody s účasťou elektrokolobežiek, a zároveň sa sprejazdnila pešia zóna aj pre cyklistov. Z uvedených dôvodov Bonavia pripravila cyklus preventívnych podujatí, zameraných na bezpečnosť cestnej premávky určenú tak pre deti a mládež, ako aj pre širokú verejnosť. Išlo o nasledovné podujatia:

   1. Detská autoškola - praktická dopravná výchova pre žiakov 4 roč. zo základnej školy Nábrežie mládeže,
   2. Bezpečne na prázdniny - podujatie na dopravnom ihrisku na Chrenovej, určené pre obyvateľov a návštevníkov mesta,
   3. Dopravná akadémia - denný letný tábor realizovaný s spolupráci s Centrom Skalka v Nitre.

   Grant bol použitý na kúpu učebnej pomôcky - simulátora rýchlosti reakcie.

   základné informácie

   lokalita projektu

   predkladatelia projektu

   Bona via, o. z.

   Bona via je občianske združenie, ktoré realizuje preventívne projekty a aktivity zamerané na bezpečnosť cestnej premávky. Zameranie občianskeho združenia kontinuálne nadväzuje na činnosť rovnomenného špeciálneho fondu založeného v roku 2004 pri Nitrianskej komunitnej nadácii. Našim cieľom je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, prostredníctvom zlepšenia vedomostnej úrovne jej účastníkov, najmä detí.

   hlavný partner projektu

   Foxconn

   projekty partnera Foxconn

   top