Skip to main content

  Vízia 0

  Vízia 0

  stručná anotácia o projekte

  V súčasnosti vstúpila do platnosti novela zákona o cestnej premávke, ktorá zavádza nové pravidlá vo vzťahu k cyklistom. V Nitre boli zaznamenané dopravné nehody s účasťou elektrokolobežiek, a zároveň sa sprejazdnila pešia zóna aj pre cyklistov. Z uvedených dôvodov Bonavia pripravila cyklus preventívnych podujatí, zameraných na bezpečnosť cestnej premávky určenú tak pre deti a mládež, ako aj pre širokú verejnosť. Išlo o nasledovné podujatia:

  1. Detská autoškola - praktická dopravná výchova pre žiakov 4 roč. zo základnej školy Nábrežie mládeže,
  2. Bezpečne na prázdniny - podujatie na dopravnom ihrisku na Chrenovej, určené pre obyvateľov a návštevníkov mesta,
  3. Dopravná akadémia - denný letný tábor realizovaný s spolupráci s Centrom Skalka v Nitre.

  Grant bol použitý na kúpu učebnej pomôcky - simulátora rýchlosti reakcie.

  základné informácie

  lokalita projektu

  predkladatelia projektu

  Bona via, o. z.

  Bona via je občianske združenie, ktoré realizuje preventívne projekty a aktivity zamerané na bezpečnosť cestnej premávky. Zameranie občianskeho združenia kontinuálne nadväzuje na činnosť rovnomenného špeciálneho fondu založeného v roku 2004 pri Nitrianskej komunitnej nadácii. Našim cieľom je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, prostredníctvom zlepšenia vedomostnej úrovne jej účastníkov, najmä detí.

  hlavný partner projektu

  Foxconn

  projekty partnera Foxconn

  z ďalších projektov na Dobromape

  top