Skip to main content

   Technika prakticky, učme sa svojimi rukami

   Technika prakticky, učme sa svojimi rukami

   stručná anotácia o projekte

   ZŠ sv. Marka vytvorila vo svojich priestoroch učebňu techniky - odbornú dielňu, v ktorej žiaci môžu realizovať praktickú zložku vyučovania techniky. Cieľom projektu bolo spájať teoretické vedomosti s praxou a podporovať u detí rozvoj manuálnych zručností. Keďže škola nedisponuje odbornou učebňou na praktickú výučbu, projekt pomohol zvyšovať pripravenosť žiakov pre budúce povolania. Hlavnou cieľovou skupinou projektu boli žiaci 2. stupňa ZŠ (110 žiakov) ako aj žiaci 1. stupňa (120 žiakov), ktorí môžu po vyučovaní navštevovať praktický krúžok „Malý remeselník“. Grant bol použitý na zakúpenie 5 ks pracovných stolov – ponkov.

   základné informácie

   lokalita projektu

   predkladatelia projektu

   ZŠ sv. Marka v Nitre

   Naša škola vznikla v roku 1992, keď v Nitre pôsobili dve základné cirkevné školy a dve cirkevné gymnáziá. Vznikla na podnet rodičov zo sídliska Klokočina. Do siete základných škôl bola zaradená 25.05.1992. Je samostatným právnym subjektom a financovaná je ako príspevková organizácia. Zriaďovateľom je biskupský úrad. Patrónom školy je evanjelista sv. Marek.

   hlavný partner projektu

   Foxconn

   projekty partnera Foxconn

   z ďalších projektov na Dobromape

   top