Skip to main content

   Gorazdovo čítanie

   Gorazdovo čítanie

   stručná anotácia o projekte

   Projekt riešil problém, ktorý sa vyskytuje na mnohých základných školách. Je ním nezáujem žiakov o čítanie. V ZŠ sv. Gorazda sa nachádzal nevyužitý spoločný priestor, z ktorého žiaci svojpomocne vytvorili nový čitateľský kútik. V novovzniknutom čitateľskom kútiku sa konajú akcie zamerané na zatraktívnenie čítania – napr. ilustrátorská súťaž, Čítame spolu, Čitateľská šifra, Deň zbierania kníh, beseda so spisovateľkou, mesiac žánru... Grant použili na kúpu materiálu na výrobu zariadenia do čitateľského kútika.

   základné informácie

   lokalita projektu

   predkladatelia projektu

   Mgr. Z. Hasprová, A. Krajčírová, K. Mlynáriková, I. Chovancová

   neformálna skupina občanov

   hlavný partner projektu

   Mesto Nitra

   Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

   projekty partnera Mesto Nitra

   z ďalších projektov na Dobromape

   top