Skip to main content

   Martin Sedlák

   Martin Sedlák

   stručná anotácia o projekte

   V rámci štúdia na Súkromnej strednej odbornej škole polytechnickej DSA v Nitre sa venuje odboru mechaniky a mechatroniky, kde získal silné technické základy, ktoré mi umožňujú pracovať na najmodernejších strojoch. Počas štúdia objavil obrovskú vášeň v 3D tlači. Rozhodol sa investovať a zakúpil si 3D tlačiareň domov, aby mohol preskúmať, ako to funguje podrobnejšie. Postupne sa učí, ako narábať s 3D tlačiarňou a študovať techniky a postupy tlače. Vďaka tomu už mal príležitosť vytvoriť rôzne produkty. Niektoré z nich vytvoril pre miestne Združenie STORM, napríklad odznaky pre pracovníkov s ich logom a textom, ktoré využívajú skoro každý deň. Taktiež aj kvetináče s ich logom a pod. Okrem toho vytvoril aj niekoľko vlastných dizajnov a dekoračných predmetov ako vešiaky, kufríky na náradie a mnoho ďalších, ktoré rozšírili jeho schopnosti a skúsenosti. Jeho presvedčenie je, že technické odbory majú obrovský význam v dnešnej dobe a budú ho mať aj v budúcnosti. Sú to oblasti, ktoré nám môžu priniesť pozitívne zmeny vo svete.

   Výzvou pre Martina v jeho aktivitách je angličtina, na ktorej stále pracuje. Nakoľko v škole majú málo hodín (6h za 2 týždne), veľa hodín aj poodpadáva, a potom má nedostatky v angličtine. Jeho cieľom je sa angličtine venovať aj mimo školy, aby si zlepšil svoju výslovnosť, slovnú zásobu a naučil sa viac, ako v škole. Po ukončení školy sa chce venovať pedagogike v technickom odbore alebo pracovať s mládežou a deťmi. Jeho získané vzdelanie v mechanike a mechatronike by mu umožnilo poskytnúť odbornú výučbu a mentorstvo mladým ľuďom, pomáhajúc im objavovať svet technológie a inovácií. Tým by mohol prispieť k budúcemu technickému rozvoju a vytvoriť nových inžinierov a vedcov.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA v Nitre

   predkladatelia projektu

   Martin Sedlák

   Martin je študentom Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA v Nitre a získal grant v programe Šanca pre teba, v ktorom firma  HOPI SK s.r.o. podporila talentovaných študentov stredných a vysokých škôl v meste Nitra. 

   partneri projektu

   z ďalších projektov na Dobromape

   top