Skip to main content

   Nordic Walking. Zdravý pohyb pre každého

   Nordic Walking. Zdravý pohyb pre každého

   stručná anotácia o projekte

   Cieľom projektu bolo aktivizovať miestnych seniorov k aktívnemu pohybu, k spoločnému tráveniu voľného času, nielen v komunite rovesníkov,  prostredníctvom Nordic Walking (NW). Predkladateľky projektu, členky Klubu dôchodcov v Hurbanove, zorganizovali pravidelné prechádzky Nordic Walking, hlavne pre seniorov, ale ich cieľom bolo zapojiť aj všetky vekové kategórie, napr. aj rodinných príslušníkov seniorov. Očakávaným výsledkom projektu bolo okrem zlepšenia zdravotného stavu (fyzického aj psychického) aj socializácia seniorov, začlenenie nových členov do kolektívu. Benefitom zvládnutia tejto pohybovej aktivity je integrácia do života s inými generáciami (napr. babka-vnuk), tzv. „medzigeneračné stretnutia“ ako efektívne trávenie voľného času v prírode, na čerstvom vzduchu. Spoločné aktivity zlepšili vzťahy medzi generáciami. V rámci projektu sa uskutočnilo 15 NW stretnutí, z toho 3x školenie s inštruktorkou NW o správnej technike NW a o potrebe cvičení pred a po začatí chôdze a praktické cvičenia. 2x sa spoločne zúčastnili na akciách organizovaných inými organizátormi. V rámci Klubu dôchodcov sa vytvoril aj Klub NW. Palice NW sú uskladnené v mestskom Klube dôchodcov, odkiaľ sa požičiavajú na prechádzky. Evidenciu má na starosti poverený člen klubu.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Klub dôchodcov, Hurbanovo

   predkladatelia projektu

   M. Pšenáková, M. Kováčová, A. Kocková

   Neformálna skupina občanov

   Heineken

   Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

   projekty partnera Heineken

   top