Skip to main content

  Na Hájoch nám záleží

  Na Hájoch nám záleží

  stručná anotácia o projekte

  Uvedený projekt bol realizovaný dobrovoľníkmi z mestskej časti Párovské háje. V rámci projektu na miestnom detskom ihrisku opravili altánok, vyčistili priestor detského ihriska a natreli niektoré hracie prvky. Osadili tu knižnú búdku, nádobu na uskladnenie detských hračiek a nádoby na separovaný zber odpadu. V blízkosti detského ihriska vysadili motýlí záhon s kvetmi a domček pre hmyz. Tiež vyčistili multifunkčné ihrisko a jeho okolie, doplnili ho malými nádobami na separovaný odpad. Na prístupovej ceste do lesa inštalovali náučnú tabuľu o tom, ako dlho sa ktorý odpad rozkladá a zároveň ju urobili motivačne, dali tam tašky, ktoré si ľudia budú môcť vziať so sebou do lesa a pri prechádzke pomôcť s čistením lesa, ktorý je značne znečistený. V okolí autobusovej zastávky osadili nádoby na mobilnú zeleň, čo značne prispelo k skrášleniu prostredia. Autori projektu zorganizovali aj 2 workshopy - jeden o separovaní odpadu a druhý zameraný na význam hmyzu a včiel pre prírodu.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Párovské Háje - vybrané lokality

  predkladatelia projektu

  J. Králová, M. Michlíková, P. Král

  neformálna skupina občanov

  partneri projektu

  Kärcher Slovakia

  Mesto Nitra

  top