Skip to main content

   Na Hájoch nám záleží

   Na Hájoch nám záleží

   stručná anotácia o projekte

   Uvedený projekt bol realizovaný dobrovoľníkmi z mestskej časti Párovské háje. V rámci projektu na miestnom detskom ihrisku opravili altánok, vyčistili priestor detského ihriska a natreli niektoré hracie prvky. Osadili tu knižnú búdku, nádobu na uskladnenie detských hračiek a nádoby na separovaný zber odpadu. V blízkosti detského ihriska vysadili motýlí záhon s kvetmi a domček pre hmyz. Tiež vyčistili multifunkčné ihrisko a jeho okolie, doplnili ho malými nádobami na separovaný odpad. Na prístupovej ceste do lesa inštalovali náučnú tabuľu o tom, ako dlho sa ktorý odpad rozkladá a zároveň ju urobili motivačne, dali tam tašky, ktoré si ľudia budú môcť vziať so sebou do lesa a pri prechádzke pomôcť s čistením lesa, ktorý je značne znečistený. V okolí autobusovej zastávky osadili nádoby na mobilnú zeleň, čo značne prispelo k skrášleniu prostredia. Autori projektu zorganizovali aj 2 workshopy - jeden o separovaní odpadu a druhý zameraný na význam hmyzu a včiel pre prírodu.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Párovské Háje - vybrané lokality

   predkladatelia projektu

   J. Králová, M. Michlíková, P. Král

   neformálna skupina občanov

   partneri projektu

   Kärcher Slovakia

   Mesto Nitra

   z ďalších projektov na Dobromape

   top