Skip to main content

  Komunitné ihrisko

  Komunitné ihrisko

  stručná anotácia o projekte

  Združenie STORM prevádzkuje od r. 2007  pre deti a mládež zo sídliska nízkoprahové centrum CIRKUS (deti a mládež tam môžu prísť, zahrať si spoločenské hry, využiť miestne ihrisko, zahrať sa na PC, pripraviť sa do školy aj s pomocou soc. pracovníkov,...). Cieľom projektu bolo revitalizovať miestne ihrisko v areáli Komunitného centra, ktoré je deťmi vyuźívané a organizujú sa tu aj rôzne komunitné podujatia. Konkrétne bolo potrebné plochu ihriska vyznačiť pre organizované tímové športy, na ktoré je ihrisko určené (namaľovanie nových čiar pre florbal, basketbal, volejbal),    osadiť nové dosky na okolitý plot a nasprejovať nové dosky plota streetartovou grafikou - so zapojením dobrovoľníkov a klientov.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Ihrisko pri Komunitnom centre, Nedbalova ul, Nitra - Klokočina

  predkladatelia projektu

  Združenie STORM

  Združenie STORM vzniklo v roku 2002. Na základe nízkoprahových princípov sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v zmysle filozofie Harm Reduction. Združenie STORM je akreditovaným subjektom MPSVaR SR, pracuje v Nitrianskom a Trnavskom kraji.

  partneri projektu

  Kärcher Slovakia

  Mesto Nitra

  z ďalších projektov na Dobromape

  top