Skip to main content

   Komunitné ihrisko

   Komunitné ihrisko

   stručná anotácia o projekte

   Združenie STORM prevádzkuje od r. 2007  pre deti a mládež zo sídliska nízkoprahové centrum CIRKUS (deti a mládež tam môžu prísť, zahrať si spoločenské hry, využiť miestne ihrisko, zahrať sa na PC, pripraviť sa do školy aj s pomocou soc. pracovníkov,...). Cieľom projektu bolo revitalizovať miestne ihrisko v areáli Komunitného centra, ktoré je deťmi vyuźívané a organizujú sa tu aj rôzne komunitné podujatia. Konkrétne bolo potrebné plochu ihriska vyznačiť pre organizované tímové športy, na ktoré je ihrisko určené (namaľovanie nových čiar pre florbal, basketbal, volejbal),    osadiť nové dosky na okolitý plot a nasprejovať nové dosky plota streetartovou grafikou - so zapojením dobrovoľníkov a klientov.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Ihrisko pri Komunitnom centre, Nedbalova ul, Nitra - Klokočina

   predkladatelia projektu

   Združenie STORM

   Združenie STORM vzniklo v roku 2002. Na základe nízkoprahových princípov sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v zmysle filozofie Harm Reduction. Združenie STORM je akreditovaným subjektom MPSVaR SR, pracuje v Nitrianskom a Trnavskom kraji.

   partneri projektu

   Kärcher Slovakia

   Mesto Nitra

   top