Skip to main content

   Ochrana seniorov a znevýhodnených skupín občanov pred pandémiou koronavírusu

   Ochrana seniorov a znevýhodnených skupín občanov pred pandémiou koronavírusu

   stručná anotácia o projekte

   Neformálna skupina občanov získala grant na zakúpenie 4 ks  germicídnych mobilných žiaričov, ktoré budú prioritne využívané v 2 Kluboch dôchodcov v Hurbanove. Žiariče boli použité aj  v rámci terénnych sociálnych služieb mesta Hurbanovo (rozvoz jedál seniorom, liekov, roznášanie úloh marginalizovaným komunitám bez wifi pripojenia), Germicídne mobilné žiariče sú k dispozícii aj základným a materským školám v meste. 

   základné informácie

   lokalita projektu

   Mesto Hurbanovo - vybrané lokality

   predkladatelia projektu

   Z. Kozmová, I. Fazekašová, E. Balla

   neformálna skupina občanov

   Hlavný partner projektu

   Heineken

   Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

   projekty partnera Heineken

   z ďalších projektov na Dobromape

   top