Skip to main content

   Každá kvapka vody sa počíta...

   Každá kvapka vody sa počíta...

   stručná anotácia o projekte

   Projekt bol zameraný na riešenie problému nízkeho povedomia žiakov školy o hospodárení s vodou a zároveň prispel k environmentálne efektívnemu využívaniu priestorov v areáli školy. Jedným z cieľov projektu bolo, aby študenti nadobudli potrebné znalosti v oblasti hospodárenia s vodou. V období trvania projektu zachytávali do zberných nádob dažďovú vodu, ktorá slúžila na zalievanie vegetácie v areáli školy, čím sa znížili náklady školy na pitnú vodu. V rámci projektu bol realizovaný aj vzdelávací workshop „Fenomény sveta“, bol vytvorený vyučovací portál s tematikou vody v krajine, uskutočnila sa ekoexkurzia "Po stopách vody na škole" a podujatie „Deň vody“. Grant využili na kúpu a prepravu materiálu: ibc kontajner, výpusť ku kontajneru, amfora na vodu, výpusť k amfore, solárna fontána a pod. a tiež na občerstvenie pre dobrovoľníkov a propagačný materiál.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Piaristická spojená škola svätého Jozefa Kalazanského, Nitra

   predkladatelia projektu

   M. Krnáčová, H. Šebová, O. Spišák, C. P. Murray

   neformálna skupina občanov

   hlavný partner projektu

   Mesto Nitra

   Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

   projekty partnera Mesto Nitra

   z ďalších projektov na Dobromape

   top