Skip to main content

   Podaj Pomocnú Ruku 2023

   Podaj Pomocnú Ruku 2023

   stručná anotácia o projekte

   Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie o prvej pomoci medzi obyvateľmi mesta Nitra. Autori projektu, ako členovia Miestneho spolku SČK pri GCM a taktiež žiaci gymnázia, považujú za veľmi dôležité, aby prvú pomoc ovládali nielen ich dobrovoľníci, ale aj široká verejnosť. Týmto projektom chceli apelovať na potrebu ovládania správneho poskytovania prvej pomoci u každého člena spoločnosti. Zrealizovali podujatie pre širokú verejnosť, so zreteľom najmä na deti a mládež, kde vytvorili stanovištia, na každom z nich bol jeden človek s dlhoročnou praxou v oblasti prvej pomoci a tiež jej výučby, ktorý návštevníkom vysvetľoval a zároveň ukazovať správne postupy prvej pomoci a tiež odpovedal na ich prípadné otázky. Asistoval mu pri tom figurant, ktorý znázorňoval daný stav. Návštevníci sa mohli počas podujatia naučiť, ako postupovať pri rôznych situáciách a správne poskytnúť prvú pomoc, napr.: zastavenie krvného obehu, bezvedomie s prítomným dýchaním, krvácanie, zlomeniny či epilepsia. Z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie mestského parku podujatie nemohli zorganizovať na pôvodnom mieste, po konzultácií so zástupcom mesta Nitra sa zhodli na novom mieste a to v parku pri DAB na Svätoplukovom námestí v Nitre. Grant využili na zabezpečenie materiálu na prípravu modelových situácií, vecné odmeny na stanoviskách, občerstvenie pre účastníkov a dobrovoľníkov, propagačné materiály či nefinančnú odmenu pre lektorov.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Svätoplukovo námestie, pri DAB Nitra

   predkladatelia projektu

   S. Febenová, K. Zaťková, M. Mladý

   partneri projektu

   Mesto Nitra

   Členovia Klubu darcov

   z ďalších projektov na Dobromape

   top