Skip to main content

   „Charita pomáha Ukrajine - sklad základnej materiálnej pomoci“

   „Charita pomáha Ukrajine - sklad základnej materiálnej pomoci“

   stručná anotácia o projekte

   Diecézna charita Nitra hneď po príchode prvých odídencov z Ukrajiny do Nitry zriadila vo svojich priestoroch na Samovej 978/4 v Nitre provizórny humanitárny sklad. Prichádzajúcim odídencom jednorazovo zabezpečuje základnú potravinovú pomoc - trvanlivé potraviny a základnú hygienickú pomoc - hygienické potreby. Tiež zriadili malý sklad so šatstvom a základným vybavením do domácnosti, aby mali prístup k veciam, ktoré sú v každej domácnosti absolútnou samozrejmosťou. Denne prichádza do týchto priestorov v priemere 40 odídencov / v tomto čísle nie sú zarátané deti /, ktorí sú dočasne ubytovaní v Nitre. Ide predovšetkým o matky s deťmi, v priemere tak denne vydávajú pomoc cca 100 ľuďom. Keďže vojnová situácia zasiahla celý svet veľmi neočakávane, neboli pripravení na takúto službu a potrebovali sklad, ktorý vznikol provizórne, na základe grantu dovybavili priestor úložnými regálmi, boxami, skriňami a tiež pomocnou technikou na presúvanie ťažkých predmetov, aby bol výdaj pomoci čo najefektívnejší.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Samova 4, Nitra - Staré mesto

   predkladatelia projektu

   Diecézna charita Nitra

   Poslaním Diecéznej charity Nitra je poskytovať charitatívne, sociálne, zdravotnícke, výchovno-vzdelávacie programy v oblasti sociálnych služieb, vykonávať základné a špecializované sociálne poradenstvo, opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytovať humanitárnu pomoc všetkým ľuďom bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie.

   partneri projektu

   Individuálni darcovia

   Individuálni darcovia sú darcovia, ktorí sa samostatne zapájajú do zbierok podporujúcich ďalšie programy, ktoré zastrešujeme.

   projekty partnera Individuálni darcovia

   top