„Charita pomáha Ukrajine - sklad základnej materiálnej pomoci“

„Charita pomáha Ukrajine - sklad základnej materiálnej pomoci“

stručná anotácia o projekte

Diecézna charita Nitra hneď po príchode prvých odídencov z Ukrajiny do Nitry zriadila vo svojich priestoroch na Samovej 978/4 v Nitre provizórny humanitárny sklad. Prichádzajúcim odídencom jednorazovo zabezpečuje základnú potravinovú pomoc - trvanlivé potraviny a základnú hygienickú pomoc - hygienické potreby. Tiež zriadili malý sklad so šatstvom a základným vybavením do domácnosti, aby mali prístup k veciam, ktoré sú v každej domácnosti absolútnou samozrejmosťou. Denne prichádza do týchto priestorov v priemere 40 odídencov / v tomto čísle nie sú zarátané deti /, ktorí sú dočasne ubytovaní v Nitre. Ide predovšetkým o matky s deťmi, v priemere tak denne vydávajú pomoc cca 100 ľuďom. Keďže vojnová situácia zasiahla celý svet veľmi neočakávane, neboli pripravení na takúto službu a potrebovali sklad, ktorý vznikol provizórne, na základe grantu dovybavili priestor úložnými regálmi, boxami, skriňami a tiež pomocnou technikou na presúvanie ťažkých predmetov, aby bol výdaj pomoci čo najefektívnejší.

základné informácie

lokalita projektu

Samova 4, Nitra - Staré mesto

predkladatelia projektu

Diecézna charita Nitra

Poslaním Diecéznej charity Nitra je poskytovať charitatívne, sociálne, zdravotnícke, výchovno-vzdelávacie programy v oblasti sociálnych služieb, vykonávať základné a špecializované sociálne poradenstvo, opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytovať humanitárnu pomoc všetkým ľuďom bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie.

partneri projektu

Individuálni darcovia

Individuálni darcovia sú darcovia, ktorí sa samostatne zapájajú do zbierok podporujúcich ďalšie programy, ktoré zastrešujeme.

projekty partnera Individuálni darcovia

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2022 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677