Skip to main content

Zrealizované projekty "Nitra pomáha Ukrajine" - 1


Prečítajte si o realizácii prvých troch projektov z grantového programu Nitra pomáha Ukrajine. 

Vďaka verejnej finančnej zbierke „Nitra pomáha Ukrajine“ bolo podporených 15 projektov, zameraných na pomoc odídencom z Ukrajiny. Program je nateraz dočasne uzavretý a pokračovať bude opäť v októbri 2022.

Väčšinu podporených projektov sa už podarilo zrealizovať a o výsledkoch vás budeme postupne informovať v našich aktualitách.

Začneme projektami z prvého a tretieho kola podpory.

V prvom kole boli podporené dva projekty:

Projekt s názvom „Charita pomáha Ukrajine - sklad základnej materiálnej pomoci“ predložila Diecézna charita Nitra.

Po vypuknutí vojenského konfliktu na Ukrajine a príchode prvých utečencov z Ukrajiny do Nitry zareagovala Diecézna charita Nitra a ešte začiatkom marca zriadila Centrum pomoci pre utečencov - provizórny humanitárny sklad, kde začali vydávať prichádzajúcim utečencom základnú materiálnu potravinovú pomoc a základnú hygienickú pomoc. Tiež zriadili pre prichádzajúcich utečencov malý sklad so šatstvom a základným vybavení do domácnosti. Vzhľadom na to, že zrejme žiadna spoločnosť nebola pripravená na vzniknutú situáciu po vypuknutí konfliktu, aj sklad Diecéznej charity bol provizórny, všetky činnosti zabezpečovali dobrovoľnícky, zásoby do skladu prinášali ako dar jednotlivci a tiež rôzne firmy z okolia Nitry. Bolo nutné zabezpečiť vybavenie skladových priestorov a tiež hygienických priestorov pre prichádzajúcich Ukrajincov.

 „Náš sklad bol vytvorený v provizórnych podmienkach a aj vďaka podpore Nitrianskej komunitnej nadácie sa nám ho podarilo vybaviť potrebným materiálnym vybavením , ktoré v konečnom dôsledku uľahčuje a skvalitňuje poskytovanie pomoci pre utečencov. Po vypuknutí konfliktu sme denne pomohli a vydali základnú materiálnu pomoc cca 100 ľuďom. Išlo predovšetkým o matky s deťmi, príp. seniorov alebo invalidných dôchodcov, ktorí dočasne našli útočisko v Nitre a okolí. Popri výdaji materiálnej pomoci im bolo poskytované aj základné poradenstvo, častokrát sme si vypočuli ich príbehy a boli pre nich miestom, kde sa mohli vyrozprávať a aspoň na chvíľu uvoľniť napäté emócie. Naša pomoc bola definovaná ako základná a jednorazová, avšak vzhľadom k tomu, že nie všetci prichádzajúci Ukrajinci sa môžu okamžite zapojiť do pracovného procesu a sami si zabezpečiť základné životné potreby, poskytujeme ju aj opakovane“, hovoria realizátori projektu.

Druhý projekt podporený v prvom kole má názov „Prevádzkovanie miesta hmotnej pomoci Ukrajine“ a predkladateľom bolo Centrum pre rodinu – Nitra.

Projekt mal za cieľ napomôcť k tomu, aby v Centre pre rodinu dokázali zastrešiť prevádzku výdajného a zberného miesta hmotnej pomoci pre  ukrajinských utečencov, ktoré je zriadené vo viacúčelovej hale na Klokočine. Miesto hmotnej núdze Centra pre rodinu - Nitra poskytovalo v uvedenom období 2.5.2022 - 31.5.2022 hmotné potreby pre utečencov z Ukrajiny, žijúcich v Nitre a širšom okolí. Miesto bolo prevádzkované štyri pracovné dni v týždni v dopoludňajších a popoludňajších hodinách. Zároveň slúžilo v tomto čase tiež ako príjmová lokalita hmotných potrieb pre utečencov. Aktivity, spojené s prevádzkovaním miesta hmotnej pomoci zahŕňajú aj nákup hmotných potrieb - drogérie a základných školských pomôcok. Dennými pravidelnými pomocnými prácami boli evidencia utečencov v elektronickom systéme, dokladanie hmotných potrieb, triedenie donesených potrieb, upratovanie prevádzkového miesta, triedenie a vynášanie odpadu.

„Financie boli použité na kompenzáciu nákladov, spojených s prevádzkovaním miesta (energie), na personálne a iné náklady (napr. nákup hmotných potrieb, vybavenie výdajného miesta - police, a pod.). Týždenne bolo navštevované cca 350-400 ľuďmi. Projekt možno z hľadiska poskytnutej pomoci považovať za úspešný a Centrum pre rodinu má úmysel v ňom naďalej pokračovať“, povedali realizátori.

V treťom kole podpory bol grant udelený projektu s názvom „Moderná gymnastika (aj) pre Ukrajincov“, ktorý predložilo OZ Modergym.

Projekt Moderná gymnastika (aj) pre Ukrajincov bol spustený od 24.2.2022, kedy začali do Nitry plynúť utečenci z Ukrajinci. Oddiel modernej gymnastiky ŠK ŠOG Nitra, ktorý zamestnáva nielen slovenské, ale aj ukrajinské, ruské a bieloruské trénerky a rozhodkyne, spontánne naštartoval program pomoci pre ukrajinské gymnastky a gymnastov formou začlenenia týchto športovcov do tréningového a súťažného procesu, a to BEZPLATNE. V súčasnosti zastrešujú 9 ukrajinských moderných gymnastiek, ktorým prostredníctvom občianskeho združenia Modergym financujú nielen tréningový proces, ale i súťaže a letné gymnastické kempy.

„Vďaka grantu NKN sme vykryli časť nákladov súvisiacich so zabezpečením plnohodnotných tréningových podmienok pre ukrajinské gymnastky tak, aby sa cítili v našom klube ako doma. Z dôvodu, že obstaraný materiál (náčinie a oblečenie) je spotrebného charakteru, budeme aj naďalej hľadať cesty, ako si pomôcť navzájom. Ukrajinská moderná gymnastika má vo svete uznanie a medzinárodný rešpekt a našim záujmom je, aby sme pre dievčatá vytvorili kvalitné podmienky na tréningy a aspoň čiastočne pocit domova. Väčšina z dievčat je už riadnymi registrovanými členkami Slovenskej gymnastickej federácie, čo znamená, že na slovenských i medzinárodných súťažiach už vystupujú ako členky ŠK ŠOG Nitra a reprezentujú naše mesto Nitra a Slovensko.
Projekt bol z hľadiska kvality a efektivity pre oddiel modernej gymnastiky veľmi úspešný. Teší nás, že po viac ako polročnej pomoci dievčatám z Ukrajiny, ktorú financoval oddiel modernej gymnastiky ŠK ŠOG Nitra a OZ Modergym z vlastných zdrojov, sme sa mohli oprieť o externé zdroje Nitrianskej komunitnej nadácie. Proces žiadania a získania grantu bol veľmi jasný, adresný a
 flexibilný“ , zhodnotili realizátori projektu.

 

O ďalších zrealizovaných projektoch vás budeme informovať čoskoro.

tagy: Ukrajina

top