Nitra pomáha Ukrajine

Termín zverejnenia zbierky:
23. 3. 2022

Termín ukončenia zbierky: 

Termín zverejnenia grantovej výzvy: 

12. 4. 2022

 


Grantový program Nitra pomáha Ukrajine

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s Mestom Nitra vyhlásila 14. apríla 2022 grantový program na pomoc ľuďom z Ukrajiny. Cieľom programu Nitra pomáha Ukrajine bolo zabezpečiť transparentnú a efektívnu podporu neziskovým organizáciám a občianskym iniciatívam v Nitre, ktoré poskytujú pravidelnú pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou z Ukrajiny. O podporu sa tiež mohli uchádzať odídenci z Ukrajiny, ktorí hľadajú útočisko v našom meste. Cieľom programu bolo pomôcť im v krízových situáciách ohrozujúcich ich životy a zdravie.

Poskytnuté granty mohli byť použité na pokrytie nákladov ako sú :

 • Zakúpenie materiálneho vybavenia potrebného na realizáciu rôznych
  programov pomoci odídencom (napr. zakúpenie pomôcok na inkluzívne vzdelávacie a voľnočasové programy, zakúpenie materiálno technického vybavenia pre organizácie  zabezpečujúce potravinovú a inú nefinančnú pomoc odídencom)
 • Zabezpečenie kapacít odborného personálu poskytujúceho pomoc odídencom (prekladatelia, psychológovia, tútori)
 • Preplatenie jazykových kurzov SJ odídencom
 • Preplatenie liekov, zdravotných  pomôcok, stravy pre deti do 2 rokov,
  špeciálnych potravín vyplývajúcich zo zdravotného znevýhodnenia, 
  preplatenie lekárskeho úkonu nad rámec základnej zdravotnej starostlivosti. Tieto náklady budú posudzované v nadväznosti na akútnosť situácie
  ohrozujúcej životy a zdravie odídencov.
 • Ostatné náklady, ktoré priamo súvisia s pomocou odídencom

Geografický záber programu je mesto Nitra a maximálna výška podpory na jeden projekt bola 500 Eur.

O podporu sa mohli uchádzať organizácie a občianske iniciatívy v meste Nitra, ktoré poskytujú pomoc odídencom z Ukrajiny, ale tiež odídenci z Ukrajiny (podmienka: ak je žiadateľom o grant odídenec, ktorý prišiel do Nitry po 24.2. a hľadá útočisko pred vojnou v našom meste, súčasťou jeho žiadosti musí byť odporúčanie od Mesta Nitra – napr. z centra COMIN, od organizácie pôsobiacej v meste Nitra alebo od obyvateľa mesta Nitra – môže ísť o občana SR alebo cudzinca s dlhodobým pobytom)

Žiadosti boli posudzované priebežne dva krát do mesiaca, vždy k 1. a 15. dňu v danom mesiaci. O poskytnutí grantu rozhodovala nezávislá komisia, zložená z členov správnej rady Nitrianskej komunitnej nadácie, zástupcov Mesta Nitra a expertov z Nitry v oblasti humanitárnej pomoci.

DOČASNÁ UZÁVIERKA PROGRAMU

Táto grantová výzva priamo súvisela s verejnou zbierkou „Nitra pomáha Ukrajine“, ktorú sme vyhlásili 23. marca. K 1. júnu sa v nej vyzbieralo vyše 2800 Eur. Firemný darca – spoločnosť Heineken Slovensko, daroval sumu 5000 EurAktuálne je celá vyzbieraná finančná čiastka zo zbierky na pomoc Ukrajine prerozdelená medzi 15 projektov. V tomto čase preto už žiadosti o grant v grantovom programe Nitra pomáha Ukrajine dočasne neprijímame. V grantovom programe budeme pokračovať v októbri 2022 na základe daru od THOMAS SILL FOUNDATION a THE WINNIPEG FOUNDATION.

Anotácie podporených projektov nájdete TU.  

Funded by the C.S. Mott Foundation under the Global Challenges Local Solutions Program run by the Academy for the Development of Philanthropy in Poland


O novinkách programu vás budeme pravidelne informovať prostredníctvom našich stránok, Facebooku a web stránok www.nitra.sk ako aj na stránke www.comin.sk a www.ukrajina.comin.sk.

Partneri programu Nitra pomáha Ukrajine

Zoznam darcov programu Nitra pomáha Ukrajine

Ku dňu 1.6.2022 sme vďaka individuálnym darcom vyzbierali sumu 2 795,86 Eur. Zoznam darcov budeme priebežne aktulizovať. 

Adamík N., Barát Mário, Bencová Eva, Behúňová Zuzana, Borkowska Monika, Cabada Kristína,Civáňová Slávka, Demelová Sidónia, Dermek Daniel, Dragúň Pavol, Dulíková Lívia, Gajdošová Zita, Goga Peter, GOGO AGENCY, Halamová Edita, Hattas Marek, Hattas Peter, Herud  Miriama, Hošek Milan, Hulíková Alžbeta, Kinčík Štefan, Kišš Róbert, Kozárová Zuzana, Králiková Dominika, Kretter Anton, Lacová Helena, Lachká Ľubica, Malý Marcel, Mateffyová Eva, Mášiková Eva, Mezei Peter, Murphy Mária, Nemček Juraj, Oszlík Halamová Nina, Paál Dušan, Pinková Michaela, Ryban Adam, Rybárová Martina, Scheller Alena, Sviteková Silvia, Svolík Ľuboš, Tichanský Ľubomír, Turček Roman, Valentová Mária, Žigraiová Jana

Firemný darca - HEINEKEN SLOVENSKO, a.s. - 5 000 Eur

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2022 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677