Skip to main content

  Upracme si skládky

  Upracme si skládky

  stručná anotácia o projekte

  Projekt "Upracme si skládky" rieši obrovský problém s množstvom vytvorených čiernych skládok v blízkosti obydlí rómskej komunity v meste Hurbanovo. V rámci projektu umiestnili veľkoobjemné kontajnery na tieto miesta a v spolupráci s obyvateľmi komunity, ako aj za pomoci  MsÚ, zabezpečili likvidáciu skládok. Dané prostredie skultúrnili vysadením stromčekov a zelene . Cieľom projektu bolo zapojiť do dobrovoľnej brigádnickej činnosti čo najväčšie množstvo obyvateľov rómskej komunity. Súčasťou projektu bola aj  edukácia o separácii odpadu formou jednoduchých workshopov pre deti a dospelých s malými motivačnými súťažami.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Ulice: Úzka, Komárňanská, Nový diel, Novozámocká - Hurbanovo

  predkladatelia projektu

  K. Koreň, J. Kovács, V. Koreňová

  neformálna skupina občanov

  hlavný partner projektu

  Heineken

  Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

  projekty partnera Heineken

  z ďalších projektov na Dobromape

  top