Skip to main content

  Dažďobranie

  Dažďobranie

  stručná anotácia o projekte

  Vďaka projektu „Dažďobranie“  neformálna skupina zakúpila a inštalovala zberné nádoby na dažďovú vodu na dvoroch Základnej školy Nám. Konkolyho-Thege č.2, Hurbanovo (2ks) a Základnej školy s materskou školou Á. Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským (2ks). Tak realizovali ďalší krok nielen k ochrane prírody a jej zdrojov, ale aj k skorému podchyteniu environmentálneho správania sa žiakov. Súčasťou projektu bola aj organizácia workshopov, kde sa žiaci dozvedeli o možnostiach šetrenia pitnej vody, výhodách zberu dažďovej vody a spôsoboch jej využitia. Voda z nádrží sa  využíva na zalievanie záhonov a zelene v areáloch oboch škôl.

  základné informácie

  lokalita projektu

  ZŠ Nám. Konkoly – Thege 2, ZŠ a MŠ Arpáda Fesztyho, Športová č. 7, Hurbanovo

  predkladatelia projektu

  Z. Kozmová, I. Takácsová, V. Kasanovský

  neformálna skupina občanov

  hlavný partner projektu

  Heineken

  Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

  projekty partnera Heineken

  z ďalších projektov na Dobromape

  top