Školský separko

Školský separko

stručná anotácia o projekte

Projekt rieši problematiku potreby separácie v školskom prostredí (v rámci 2 ZŠ, 1 MŠ. 1 ŠZŠ). Žiaci formou vlastných prác zisťovali množstvo vytvoreného odpadu, identifikovali spôsob a možnosti jeho zhodnotenia. Výsledky spracovávali do grafov, tabuliek, fotografií a prezentácií. Zhodnotenie bioodpadu bolo  realizované v školských kompostéroch. V rámci projektu boli zakúpené do tried koše na separáciu odpadu / plasty, papier, TKO a kuchynský odpad/ a kompostéry do školských záhrad. V rámci projektu bola tiež pripravená, na základe víťazných prác súťaže, séria prezentácií a omaľovaniek. Učitelia v spolupráci s referátom životného prostredia MsÚ Hurbanovo prezentovali potrebu separácie s dôrazom na separáciu biologického rozložiteľného odpadu priamo v školách.  Žiaci navštívili aj mestskú kompostáreň a triediareň odpadu.

základné informácie

lokalita projektu

ZŠ Nám. Konkoly – Thege 2, ZŠ a MŠ Arpáda Fesztyho, Športová č. 7, Špeciálna základná škola, Komárňanská 42, 947 01 Hurbanovo

predkladatelia projektu

L. Hulková, B. Homolová, K. Nagy

neformálna skupina občanov

hlavný partner projektu

Heineken

Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

projekty partnera Heineken

z ďalších projektov na Dobromape

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2022 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677