Školský separko

  Školský separko

  stručná anotácia o projekte

  Projekt rieši problematiku potreby separácie v školskom prostredí (v rámci 2 ZŠ, 1 MŠ. 1 ŠZŠ). Žiaci formou vlastných prác zisťovali množstvo vytvoreného odpadu, identifikovali spôsob a možnosti jeho zhodnotenia. Výsledky spracovávali do grafov, tabuliek, fotografií a prezentácií. Zhodnotenie bioodpadu bolo  realizované v školských kompostéroch. V rámci projektu boli zakúpené do tried koše na separáciu odpadu / plasty, papier, TKO a kuchynský odpad/ a kompostéry do školských záhrad. V rámci projektu bola tiež pripravená, na základe víťazných prác súťaže, séria prezentácií a omaľovaniek. Učitelia v spolupráci s referátom životného prostredia MsÚ Hurbanovo prezentovali potrebu separácie s dôrazom na separáciu biologického rozložiteľného odpadu priamo v školách.  Žiaci navštívili aj mestskú kompostáreň a triediareň odpadu.

  základné informácie

  lokalita projektu

  ZŠ Nám. Konkoly – Thege 2, ZŠ a MŠ Arpáda Fesztyho, Športová č. 7, Špeciálna základná škola, Komárňanská 42, 947 01 Hurbanovo

  predkladatelia projektu

  L. Hulková, B. Homolová, K. Nagy

  neformálna skupina občanov

  hlavný partner projektu

  Heineken

  Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

  projekty partnera Heineken

  z ďalších projektov na Dobromape

  Adresa

  NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
  Farská 5
  949 01 Nitra

  Kontakty

  hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  tel./fax: 037 741 43 45
  mob.: 0908 798 575

  © 2008 - 2022 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
  registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677