Skip to main content

   Komu sa nelení, tomu sa zelení

   Komu sa nelení, tomu sa zelení

   stručná anotácia o projekte

   Cieľom projektu bolo zrevitalizovať verejné priestranstvo v MČ Nová Trstená v okolí Klubu mládeže, kde sa nachádza detské ihrisko,  športový aj oddychový areál, altánok a komunitná pec. Autori projektu vytvorili systém na zber dažďovej vody na zavlažovanie zelených záhonov. Zanedbanú časť plochy upravili, vysadili tam  pestré trvalkové záhony. Vytvorili zberné miesto pre kontajnery na separovaný odpad a opravili prednú stenu budovy pred revitalizovaným priestorom. Súčasťou projektu bolo aj vytvorenie zaujímavých murovaných lavičiek. Zorganizovala sa aj odborná prednáška a zaškolenie obyvateľov zamerané na správne triedenie odpadu. 

   základné informácie

   lokalita projektu

   Klub mládeže, Nová Trstená, Hurbanovo

   predkladatelia projektu

   M. Juhászová, A. Pastoreková, R. Pastoreková

   neformálna skupina občanov

   hlavný partner projektu

   Heineken

   Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

   projekty partnera Heineken

   z ďalších projektov na Dobromape

   top