Skip to main content

   Zelenou cestou k praktickému vzdelávaniu

   Zelenou cestou k praktickému vzdelávaniu

   stručná anotácia o projekte

   Zámerom autorov projektu bolo vybudovať priestor na vyučovanie v exteriéri ZŠ s MŠ sv. Gorazda, doplniť ho o prvky podporujúce environmentálnu výchovu (hmyzie domčeky, kŕmidlá, vtáčia búdka, domček pre ježkov, vysadenie lúky, lúčnych kvetov na podporu biodiverzity, opeľovačov, ....). Do výroby týchto prvkov boli zapojení samotní žiaci. Z grantu zakúpili aj exteriérové sedenie, ktoré žiaci natreli a poskladali. 

   základné informácie

   lokalita projektu

   ZŠ a MŠ sv. Gorazda, Nitra-Chrenová

   predkladatelia projektu

   E. Botošová, E. Turčeková, F. Hric, H. Čurgalyová

   neformálna skupina občanov

   hlavný partner projektu

   Mesto Nitra

   Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

   projekty partnera Mesto Nitra

   top