Skip to main content

   Vek je len číslo!

   Vek je len číslo!

   stručná anotácia o projekte

   Dobrovoľníci z iniciatívy HURBANOVO (si) POMÁHA získali grant na zakúpenie 4000ks respirátorov pre seniorov starších ako 60 rokov, resp. personál a klientov zariadení sociálnych služieb v meste Hurbanovo. Každému seniorovi darovali 2 respirátory. Zoznam seniorov bol vypracovaný v spolupráci s MsÚ Hurbanovo.  

   základné informácie

   lokalita projektu

   Mesto Hurbanovo - vybrané lokality

   predkladatelia projektu

   Neformálna iniciatíva Hurbanovo si pomáha! - Š.Kajan

   neformálna iniciatíva - slúži ako priestor na ponuku alebo vyžiadanie pomoci pre obyvateľov mesta Hurbanovo.

   Hlavný partner projektu

   Heineken

   Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

   projekty partnera Heineken

   z ďalších projektov na Dobromape

   top