Skip to main content

  Douč sa zmeškané učivo, my ti pomôžeme

  Douč sa zmeškané učivo, my ti pomôžeme

  stručná anotácia o projekte

  Občianske združenie Asociácia pre rozvoj emocionálnej inteligencie zriadila  v priestoroch CVČ centrum, kde sa venujú  deťom z marginalizovaných skupín formou doučovania cez víkendy a letné prázdniny,. Ide o deti, ktoré majú problémy osvojiť si učivo (najmä z dôvodu zatvorenia škôl počas pandémie COVID 19) .  Pomáhajú  im v tom pedagógovia, študenti pedagogiky a dobrovoľníci. Grant použili na zariadenie priestorov pre výučbu.

  základné informácie

  lokalita projektu

  CVČ, Novozámocká 10 947 01 Hurbanovo

  predkladatelia projektu

  Asociácia pre rozvoj emocionálnej inteligencie

  Združenie

  Hlavný partner projektu

  Heineken

  Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

  projekty partnera Heineken

  z ďalších projektov na Dobromape

  top