Skip to main content

   Douč sa zmeškané učivo, my ti pomôžeme

   Douč sa zmeškané učivo, my ti pomôžeme

   stručná anotácia o projekte

   Občianske združenie Asociácia pre rozvoj emocionálnej inteligencie zriadila  v priestoroch CVČ centrum, kde sa venujú  deťom z marginalizovaných skupín formou doučovania cez víkendy a letné prázdniny,. Ide o deti, ktoré majú problémy osvojiť si učivo (najmä z dôvodu zatvorenia škôl počas pandémie COVID 19) .  Pomáhajú  im v tom pedagógovia, študenti pedagogiky a dobrovoľníci. Grant použili na zariadenie priestorov pre výučbu.

   základné informácie

   lokalita projektu

   CVČ, Novozámocká 10 947 01 Hurbanovo

   predkladatelia projektu

   Asociácia pre rozvoj emocionálnej inteligencie

   Združenie

   Hlavný partner projektu

   Heineken

   Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

   projekty partnera Heineken

   z ďalších projektov na Dobromape

   top