Skip to main content

   Deň materských škôl

   Deň materských škôl

   stručná anotácia o projekte

   Cieľom projektu bolo zrealizovanie podujatia, ktorým chceli predkladatelia pomôcť integrovať ukrajinské a rómske deti, navštevujúce MŠ v Nitre, medzi deti majoritnej populácie. Okrem spoločného zábavného dopoludnia chceli týmto podujatím ukázať možnosti voľnočasových a športových aktivít. Vzhľadom na jazykovú bariéru ukrajinských detí bolo pridanou hodnotou aj posilňovanie znalosti slovenského jazyka, ktorá bola u ukrajinských, ale aj rómskych detí v predškolskom veku, značne obmedzená, a slovensky nevedeli takmer vôbec. Sprievodným programom a jednou časťou Dňa materských škôl bola prezentácia športových klubov pôsobiacich v Nitre (gymnastky, karate klub, zápasníci...). Prezentovali svoju činnosť ukážkou svojej práce, prezentáciou úspešných športovcov a pre zúčastnené deti pripravili aj športové aktivity. To pomohlo deťom minorít spárovať sa s miestnymi kamarátmi, pedagógmi, trénermi, ktorí im mohli pomôcť a predstaviť ich ostatným. Zapojenie sa do umenia a športu poskytlo deťom príležitosť preukázať svoje zručnosti a talenty. Boli vedené k rešpektovaniu odlišností, k spolupráci a videli, že byť iný je niečo úplne prirodzené a neznamená to, že je to nesprávne, niečo, čoho sa treba obávať alebo strániť. Toto bolo jednou z výziev aj úloh súčasnej školy, nakoľko integrácia a rešpektovanie iných je aktuálnym problémom celej spoločnosti. Práve preto je potrebné v tomto smere pracovať s deťmi od útleho veku. Grant sa využil na materiálno-technické vybavenie stanovíšť, odmeny pre súťažiacich a zúčastnené MŠ, propagáciu.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Dolnočermánska 105, 949 01 Nitra

   predkladatelia projektu

   P. Horváthová, K. Galová, K. Kudriová

   partneri projektu

   UNICEF

   UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

   projekty partnera UNICEF

   top