Skip to main content

   Scelovanie a integrácia ukrajinskej komunity

   Scelovanie a integrácia ukrajinskej komunity

   stručná anotácia o projekte

   Autori projektu zrealizovali spoločné podujatia pre ľudí z Ukrajiny a pre ich slovenských susedov, aby sa lepšie spoznali, napríklad formou spoločného pikniku (príprava ukrajinských a slovenských jedál ako boršč, šašlík... ) a športových hier v prírode, ktoré boli realizované v mesiaci júl –august 2022 v Hideparku v Nitre a na Zobore. Grant bol použitý na nákup materiálneho zabezpečenia aktivít a občerstvenia.

   základné informácie

   lokalita projektu

   mesto Nitra

   predkladatelia projektu

   G. Tkačivska, D. Ostertagová, M. Husenicová

   neformálna skupina občanov

   partneri projektu

   Individuálni darcovia

   Individuálni darcovia sú darcovia, ktorí sa samostatne zapájajú do zbierok podporujúcich ďalšie programy, ktoré zastrešujeme.

   projekty partnera Individuálni darcovia

   z ďalších projektov na Dobromape

   top