Skip to main content

Zrealizované projekty "Nitra pomáha Ukrajine" – 4

Program podpory: Ukrajina


Prečítajte si o realizácii troch projektov zo štvrtého kola podpory v grantovom programe Nitra pomáha Ukrajine. 

Vďaka verejnej finančnej zbierke „Nitra pomáha Ukrajine“ bolo podporených 15 projektov, zameraných na pomoc odídencom z Ukrajiny. Program je nateraz dočasne uzavretý a pracujeme na výzve, ktorú otvoríme čoskoro.

Väčšinu podporených projektov sa už podarilo zrealizovať. O realizácii projektov z prvého tretieho kola podpory sme vás informovali tu https://nkn.sk/nitra-pomaha-ukrajine/506-zrealizovane-projekty-nitra-pomaha-ukrajine-1

O realizácii projektov z druhého kola podpory sme vás informovali tu https://nkn.sk/aktuality/512-zrealizovane-projekty-nitra-pomaha-ukrajine-2

O realizácii projektov z piateho kola podpory sme vás informovali tu https://nkn.sk/program-tu-sme-doma/517-zrealizovane-projekty-nitra-pomaha-ukrajine-3

V štvrtom kole podpory boli zrealizované tieto projekty

Kontinuálne prevádzkovanie miesta hmotnej pomoci Ukrajine - Centrum pre rodinu - Nitra – 500 €

Miesto hmotnej pomoci slúži ako obojsmerná prevádzka na príjem a výdaj hmotných potrieb pre utečencov z Ukrajiny. V uvedenom období sa upravili výdajné hodiny pre utečencov na trikrát týždenne, čo neznížilo počet ľudí, ktorí si prišli po hmotnú pomoc. Miesto slúži aj na príjem hmotných potrieb, ktoré darcovia môžu nosiť počas otváracích hodín, publikovaných na sociálnych sieťach Centra pre rodinu - Nitra, alebo sa individuálne dohodnúť s kontaktnými osobami. Na mieste sa strieda približne 15 dobrovoľníkov, ktorí počas otváracích hodín prideľujú hmotné potreby alebo triedia donesené hmotné potreby, upratujú halu apod. Okrem toho boli vyčlenené osoby, ktoré logisticky zabezpečujú nákupy hmotných potrieb a ich príjem do haly kedykoľvek mimo otváracích hodín výdajného miesta.
Miesto sa osvedčilo z predchádzajúcich mesiacov aj ako miesto prijatia odídencov, kedy sa dobrovoľníci popri výdaji, príjme, triedení potrieb venujú odídencom a komunikujú s nimi, vedia im poskytnúť praktické rady alebo pomôcť im. Finančné prostriedky z grantu využili na zabezpečenie hmotných potrieb.

 „Projekt zachovania kontinuity prevádzkovania výdajného miesta je od svojho zriadenia možné považovať za úspešne zavedený a zabehnutý, nakoľko miesto pravidelne navštevuje cca 400 ľudí týždenne - teda prílev odídencov sa dlhodobo nemení, čo vidíme aj v našej elektronickej evidencii. Naši odídenci sú prevažne matky s deťmi a starší ľudia, často aj napr. babičky s vnúčatami. Projekt má za cieľ prepájať komunitu dobrovoľníkov a odídencov, získali sme niekoľko žien z radov odídencov, ktoré nám úspešne pomáhajú pri prevádzke miesta, ale aj pri iných projektoch CPR, napríklad Dňa rodiny, povedali realizátori projektu.

Spájame a pomáhame M.Šimovič, K. Kuková, P. Jurči - Nitra – 500 €

V rámci projektu sa podarilo zorganizovať niekoľko podujatí, na ktorých mali deti možnosť vyskúšať si hru na rôzne hudobné nástroje, ktoré boli financované z grantu. Realizátori projektu pomáhali s organizáciou štyroch detských táborov pre ukrajinské deti s OZ Mareena, kde viedli workshopy hry na hudobné nástroje. V rámci festivalu Nitra, milá Nitra dobrovoľnícky zorganizovali workshop hry na hudobné nástroje priamo na pešej zóne, kde sa zapojilo množstvo ukrajinských a aj slovenských detí. Taktiež dobrovoľnícky zorganizovali workshop hry na hudobné nástroje v parku, kde sa taktiež okrem ukrajinských detí zapojili aj slovenské deti, a aj takýmto spôsobom sa snažili o ich integráciu. Počas trvania projektu sa podarilo zapojiť do hudobných workshopov cca. 100 detí a rodičov.

„Náš projekt hodnotíme ako úspešný. Podarilo sa nám priblížiť rôzne hudobné nástroje deťom, ktoré dovtedy vo väčšine prípadov neprišli do kontaktu s hudobnými nástrojmi. Objavili sme medzi nimi množstvo mladých talentov, alebo sme v nich vzbudili záujem o rôzne činnosti, ako napríklad hra na hudobné nástroje. Prostredníctvom získaného grantu sme mohli prikúpiť ďalšie rozmanité hudobné nástroje, a vďaka tomu sa mohlo workshopov zúčastniť viac detí súčasne, mali možnosť si vyskúšať niekoľko druhov nástrojov a nájsť si ten, ktorý im najviac vyhovuje. Určite chceme aj v budúcnosti v takejto činnosti pokračovať“, zhodnotili realizátori.

Scelovanie a integrácia ukrajinskej komunity G. Tkačivska, D. Ostertágová, M. Husenicová - Nitra – 500 €

V rámci projektu boli zrealizované 4 integračné aktivity.
1. Integračná nátierková párty:
Začiatkom augusta sa realizovalo integračné stretnutie s ukrajinskými utečencami, ktoré bolo spojené s ochutnávkou rôznych druhov nátierok, vyrobených zamestnancami a dobrovoľníkmi Slovenskej humanitnej rady a centra Comin Nitra. Ukrajincov privítali pohostením – nátierkami, dobrým slovenským chlebom a rožkami, sladkými závinmi, veterníčkami a pre deti bolo nachystané aj ovocie a sladkosti. Koniec nátierkovej párty spestrila tombola pre deti aj dospelých. Počet všetkých účastníkov bolo 49.
2. Návšteva ukrajinských detí v CDR:
V druhej polovici augusta uskutočnili návštevu dvoch ukrajinských detí v Centre pre deti a rodiny. Zorganizovali pre ne malé pohostenie aj s darčekmi.
3. Nie som sama/sám:
Koncom augusta zorganizovali čajové stretnutie pre piatich osamelých ukrajinských seniorov, ktorí sú v Nitre bez rodín, kvôli ich vzájomnému spoznaniu sa a možnosti tak v budúcnosti tráviť spoločný čas a eliminácii ich pocitu osamelosti. Počas stretnutia hrali spoločenské hry a seniorom odovzdali malé darčeky.
4.Jedlo zbližuje a otvára srdcia:
Počas polročnej spolupráce s pracovníkmi centra Comin Nitra, Centra voľného času Domino a s odídencami z Ukrajiny sa vytvorili priateľské vzťahy. Ako poďakovanie za služby, ktoré využívali počas tohto času, pripravili koncom septembra rozlúčkový obed s ukrajinskými tradičnými jedlami. V milej atmosfére a pri dobrom jedle sa upevnili vzájomné vzťahy a potvrdili nové ukrajinsko-slovenské priateľstvá. Rozlúčkového obeda sa zúčastnilo celkovo 20 ľudí.

„Cieľ projektu pokladáme za naplnený, podarilo sa nám prostredníctvom integračných aktivít sceliť ukrajinskú komunitu, vybudovať vzťahy, partnerstvá a priateľstvá...“ dodali na záver autori projektu.

top