Skip to main content

Strecha pre váš nápad 2022 - podujatie

Program podpory: Strecha pre váš nápad


Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou BMI Slovensko, s. r. o. podporila, v rámci grantového programu Strecha pre váš nápad 2022 15 verejnoprospešných projektov pre Základné školy v Nitrianskom kraji, celkovou sumou 18 212,02 Eur.  

Cieľom grantového programu je podporovať rôznorodé verejnoprospešné, dobrovoľnícke aktivity a kreatívne nápady v základných školách, ktoré prispejú ku skvalitneniu života v školskom prostredí. Program aktivizuje žiakov a učiteľov, aby sami identifikovali, čo im v škole chýba, čo by chceli zlepšiť v školskom prostredí.

V rámci zamerania projektov tento rok rezonovala najmä téma vytvárania vonkajších eko - edu učební a oddychových zón, aktivity projektov sa týkali aj environmentálnej výchovy, zdravého životného štýlu či rozvoja športu a pohybovej kultúry.

Grantová výzva bola vyhlásená 19. septembra 2022 a do termínu uzávierky 14. októbra 2022 bolo predložených 28 projektov. Víťazné projekty vyberala hodnotiaca komisia, zložená zo zástupcov spoločnosti BMI Slovensko, s. r. o..

„Program Strecha pre váš nápad vstupuje do svojej dospelosti. Už 18 rokov pokračuje tradícia podpory základných škôl v Nitrianskom kraji, v ktorom sídli naša spoločnosť. Najviac nás teší zapálenosť a aktivita samotných škôl, bez nich by uvedený program nemohol byť úspešný., zhodnotil Marcel Modranský – marketingový manažér spoločnosti.

Slávnostné odovzdávanie grantových šekov sa uskutočnilo v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre v utorok 8.11.2022. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia projektov z víťazných základných škôl. O hudobný program sa postarala Dáša Vašíčková s gitarovým doprovodom Štefana Haladíka a grantové šeky odovzdali zástupcovia spoločnosti BMI Slovensko – pani Katarína Bagárová a pán Marcel Modranský.

„Tešíme sa, že tento rok môže byť podporených toľko skvelých projektov. Bolo veľmi milé počúvať, ako o nich predkladatelia na podujatí zanietene rozprávajú. Školy majú záujem zlepšovať sa v rôznych oblastiach, zlepšovať podmienky pre žiakov, edukovať ich o dôležitých témach, ktoré nie sú súčasťou bežného vyučovania, no mnohokrát na to nemajú prostriedky. Sme radi, že im, v rámci programu Strecha pre váš nápad, môžeme aspoň trochu pomôcť“, povedala Natália Zákopčanová, PR manažérka NKN.

Projekty budú realizované do 30.júna.2023. Ich anotácie nájdete tu https://nkn.sk/images/dokumenty/anotacie-podporenych-projektov/anotacie-spvn-2022-pred.pdf

Fotogalériu z podujatia nájdete tu - https://nkn.sk/galeria/fotogaleria/strecha-pre-vas-napad/strecha-pre-vas-napad-2022

 

top